Oslo

– Fint at de som mener seg berettiget søker fritak for eiendomsskatt

Byråd Geir Lippestad er generalforsamling i Konserthuset. Han skjønner det godt hvis styret søker fritak for eiendomsskatten som byrådet har innført.

Geir Lippestad har ikke tenkt å legge seg opp i om Konserthuset, hvor han er generalforsamling, søker fritak for skatten som han har vært med på innføre.
  • Stein Erik Kirkebøen

Onsdag fylte Konserthuset 40 år. Selve dagen ble beskjedent markert med kake.

– Nå har vi ikke tid til mer. Det blir mer storstilt til høsten, sier administrerende direktør, Jørgen Roll. Han er daglig leder for et gul-listet hus med stor aktivitet.

  • Konserthuset får ingen offentlig støtte, det gjør Kunstnernes Hus. Men kommunen tar mer enn den gir.

– I fjor hadde vi 303 arrangement/konserter som trakk 190.000 publikummere til huset. Huset og virksomheten drives av et aksjeselskap som er hundre prosent eid av Oslo kommune. Byråd Geir Lippestad er generalforsamling, sier Roll.

Opp til styret

– Det er ikke noe problem, sier Lippestad. – Jeg har valgt et styre som har til oppgave å drive Konserthuset best mulig. Mener det at huset er berettiget fritak for eiendomsskatten, så søker det om å bli fritatt.

– Du har vært med på å innføre den?

– Ja, men styret skal jobbe for Konserthusets interesser, og det skal det gjøre uten at generalforsamlingen legger seg opp i dets daglige disposisjoner.

– Du kan kaste styret?

– Ja, men ikke for at det søker fritak for eiendomsskatt. Jeg synes tvert imot det er riktig og fint at de som mener seg berettiget fritak, søker så situasjonen kan bli vurdert. Det er nødvendig, for ingen forhold er helt like, sier generalforsamlingen i Konserthuset, byråd Geir Lippestad.

Skatten tar akkurat overskuddet

Han mener det ikke kan være tvil om at huset driver en virksomhet som «gagner byen». Likevel har det i jubileumsgave fra sin eier fått en aldri så liten dose malurt i begeret, et krav om 650.000 kroner i eiendomsskatt.

Jørgen Roll mener det er urimelig at det kommunale konserthuset skal betale hele overskuddet av ett års virksomhet i skatt.

– Det er ganske nøyaktig det vi har budsjettert med i overskudd for i år.

Kommunale og statlige eiendommer er fritatt for eiendomsskatt. Ifølge forskriften for eiendomsskatt som bystyret vedtok 7. desember i fjor, er også «Nærmere angitte eiendommer eid av stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne en kommune, et fylke eller staten» fritatt.

Roll mener huset hans med god margin kvalifiserer for fritak.

– Vi leier, vi eier ingen ting

Det samme mener Per-Ove Hyrve. Han er primus motor bak Idrettens Hus Nordbyen, på Rommen nord i Groruddalen.

– Vi har fått leie et gammelt fabrikklokale hvor Jordan en gang laget børster. Det er vi i ferd med å omforme til en multifunksjonell idrettshall som skal ha mange forskjellige tilbud til ungdom i hele regionen. Bystyret bevilget fem millioner kroner til husleie i år og ønsker å gjøre dette til et varig anlegg. Etter veldig mange dugnadstimer av turngruppen i Høybråten og Stovner IL er turnhallene allerede klar og i full bruk, sier Hyrve.

Det er yrende liv i turnhallen i Idrettens Hus Nordbyen. Men eiendomsskatten kom som en overraskelse.

Hardt presset av Rødt gikk byrådspartiene med på å bevilge fem millioner til prosjektet på årets budsjett.

Og så har det sendt et krav om 293.000 i eiendomsskatt.

– Det fikk jeg vite noen minutter før du ringte, og det skjønner jeg ingenting av.

– Skjønner ikke?

– Nei, vi eier jo ingenting, vi leier. Likevel har vi fått krav om eiendomsskatt. Ikke vet jeg hvor vi skal få 293.000 fra heller, sier Hyrve.

Får vi ikke fritak, blir det «krig»

Nordbyen og Hyrve er ikke alene. En lang rekke idrettsanlegg som ikke eies av kommunen, har fått krav om eiendomsskatt. Nordstrand Ils anlegg, Niffen, har fått krav om 12.804 og Ready IF 40.000 kroner. Og det til tross for at det i bystyrets vedtak blant annet heter at «Fritak er særlig aktuelt innen kategoriene: Idrettsanlegg og eiendom som benyttes til idrett».

– Foreløpig har jeg hvilepuls og regner med at dette er utslag av en form for automatisert utsendelse og at alt faller på plass når søknader om fritak er sendt, sier daglig leder i Oslo idrettskrets, Magne Brekke.

– Og hvis det ikke gjør det?

– Hvis byrådet avviser søknader om fritak, så blir det «krig». Da er det alvorlig. Disse skattekravene kan idretten ikke leve med. Det er belastende nok at de i det hele tatt er sendt ut. Det tar tid og ressurser og skaper bekymringer i en hardt belastet frivillighet. Men, som sagt, jeg regner med at det går over, sier Brekke.

Les mer om

  1. Eiendomsskatt
  2. Geir Lippestad
  3. Robert Steen
  4. Oslo