Reviderer plan om høyhus på Montebello

Planene om høyhus på 19 etasjer på Montebello har møtt kraftig motstand både i lokalmiljøet og rådhuset. Nå blir de revidert.

Slik tenker arkitektene seg at Montebello torg kan fremstå rett på nedsiden av T-banestasjonen. Hvor høyt det skal bli, er fortsatt uvisst.

På Statnetts gamle tomt ved Montebello stasjon vil JM og Miliarium Huseby bygge 600 nye boliger. For å få det til, har de laget en plan som blant annet inkluderer høyhus på 19 etasjer og drøyt 60 meter. Det har ikke falt i god jord i villastrøket.

Også blant politikerne i rådhuset er skepsisen stor.

Ifølge Akersposten, som skrev om denne saken først, har også Plan- og bygningsetaten vært klar på at «tetthet og byggehøyder må reduseres betydelig».

Her er det planlagt utbygging:

Stort engasjement

Først var det planer om et mottak for 750 asylsøkere på tomten på Montebello. Det vakte sterke reaksjoner i lokalmiljøet. Planen ble lagt på is.

Så dukket det opp planer om å bygge ut Statnett-tomten med blokker på opptil 19 etasjer. Da tok det igjen fyr i engasjementet i villastrøket.

Reviderer planen

Utbyggerne tar motstanden på alvor.

– Ja, planforslaget har vært ute på høring, og vi har fått rundt 40 innspill. Vi jobber nå med å gjennomgå alle disse innspillene før vi kommer med et revidert planforslag. Vi håper det skal være klart før sommeren, sier Tom Bratlie, daglig leder i utbyggingsselskapet Husebyplatået AS.

19 etasjer ble i meste laget for mange av naboene til utbyggingsprosjektet på Montebello. Nå skal planene revideres.

Vurderer også høydene

– Og da er de 19 etasjene betydelig redusert?

– Det er det for tidlig å si noe om. Høyde er ett av temaene som vi har fått innspill om, og som vi vil se på. Det er også flere andre temaer, blant annet trafikkavvikling og steder for lek og aktiviteter. Hvor vi ender, kan jeg ikke si noe om i dag.

  • Lambertseter har også høyhusplaner skapt diskusjon og lokal motstand.

Ligger volumet og antall leiligheter fast, slik at eventuelle kutt i høyden fører til større fotavtrykk?

– Som sagt, dette jobber vi med når vi nå revidere prosjektet, og det er altfor tidlig å si noe sikkert om hvor vi ender. Det eneste jeg kan si, er at vi er opptatt av å få til en god, helhetlig plan for et prosjekt som er tilpasset lokalmiljøet og bidrar til god utvikling av byen, sier Bratlie.

Ikke bekymret for boligprisen

Boligmarkedet i Oslo er ikke hva det var for bare ett år siden. Flere steder går salget av nye leiligheter tregere, og kjøperne er mindre villige til å akseptere høye priser.

– Vi er ikke bekymret. Boligmarkedet har alltid vært utsatt for svingninger, og det er fortsatt lenge til disse leilighetene kommer på markedet. Vi må regne med en planperiode på noen år før vi begynner å bygge, sier Bratlie, som håper å få planene frem til politisk behandling i løpet av 2019.