Oslo

Vil ha ny videregående skole i fredet praktkvartal i sentrum

Myntgata 2 har «svært gode forutsetninger» for å bli boliger. Men kommunen anbefaler at eiendommen brukes til skole.

Myntgata 2-kvartalet består av fire store murbygg rundt en åpen plass i midten. Det aller meste er fredet.
  • Christian Sørgjerd
    Christian Sørgjerd
    Journalist

I fjor kjøpte Oslo kommune et helt bykvartal i hjertet til Kvadraturen, Myntgata 2, fra Forsvarsbygg for 338 millioner kroner. Det meste av eiendommen er fredet, og bygningene er 150 år gamle. Eiendommen ligger som nærmeste nabo til Akershus festning.

Før jul behandlet bystyret «Skolebehovsplanen 2018–2027». Der ble det slått fast en intensjon om å lage en ny videregående skole i Myntgata 2. Nylig la Eiendoms- og byfornyelsesetaten i kommunen frem en omfattende utredning om fremtidig bruk av kvartalet.

Den anbefaler skole i kombinasjon med flerbrukshall og ulike kulturformål. Byrådet hadde på forhånd bedt om at skole ble vurdert. Samtidig går det frem av utredningen at Plan- og bygningsetaten mener at eiendommen har «svært gode forutsetninger» for å bli boliger, blant annet på grunn av de store grøntarealene i midten av kvartalet.

Kritisk til anbefalingen

Bystyrerepresentant Pia Farstad von Hall (H) er kritisk til anbefalingen.

– En skole vil gi aktivitet og liv, men ikke hele døgnet. Det Kvadraturen trenger, er folk som bruker området til alle døgnets tider og alle ukens dager.

Myntgata 2-kvartalet er nærmeste nabo til Akershus festning.

Høyre vil heller ha boliger i kvartalet. Plan- og bygningsetaten har vurdert at med en blanding store og små boliger, inkludert en håndfull kunstnerleiligheter med atelier, kan kvartalet romme inntil 104 boliger med god kvalitet. Da er 1. etasje, som er tenkt til næringsvirksomhet, holdt utenfor.

– Når det kommer en så unik mulighet, men man sier nei, så feiler vi med tanke på revitalisering av Kvadraturen. Vi kommer ikke videre med området hvis vi ikke vil prioritere boliger der når vi har mulighet til det, mener von Hall.

Les også

LES OGSÅ: Her blir det ikke 19 etasjers høyhus likevel ...

Bare et tusentall beboere

Kvadraturen, det rettvinklede gatenettet mellom Karl Johans gate og Akershus festning, er den eldste delen av den moderne byen. Det utgjør også hoveddelen av området som defineres som Oslo sentrum.

Men det bor knapt noen her. I 2017 var det registrert bare 1146 personer bosatt i Oslo sentrum.

Mange har nok hastet forbi, uten å tenke over hva som ligger i Myntgata 2-kvartalet. Det er nærmeste nabo til Akershus festning og Kontraskjæret, bare et steinkast fra Rådhusplassen.

Både i Kommuneplanen (2015) og i Handlingsplan for Kvadraturen (2009) har politikerne slått fast ønsket om å få flere boliger hit. De åtte siste årene har folketallet økt med ca. 250 personer.

Den største økningen skjedde faktisk før området fikk en egen handlingsplan. I 2007 sto ombyggingen av Norges gamle hovedpostkontor til 211 leiligheter klar. Siden er flere mindre boligprosjekter kommet til, men den store økningen har likevel latt vente på seg.

Les også

KOMMENTAR: «Dette er den døde delen av Oslo sentrum. Den kan gjenopplives med riktig medisin», skriver Andreas Slettholm

Byrådet lover rask avklaring

– Byrådet har ikke konkludert i saken. Det skal vi gjøre i løpet av forholdsvis kort tid, sier byutviklingsbyråd Hanna Marcussen (MDG).

Hun viser til at skole er et veldig aktuelt formål, men understreker at byrådet vil vurdere alle innspill og også ulike kombinasjoner for bruk. Til sist er det bystyret som avgjør.

– Det er en stor eiendom. Det er også kommet inn spennende innspill fra private aktører knyttet til kultur og gründervirksomhet. Vi vil legge frem en løsning vi mener er god for byen, sier Marcussen.

Et av innspillene hun sikter til, er et initiativ som blant andre teknologigründer Are Traasdahl og Aspelin Ramm står bak. De ønsker å omskape kvartalet til en «tech hub», altså et slags arbeidsfellesskap og oppstartssenter for ulike nye teknologiselskaper.

Les mer om

  1. Byutvikling
  2. Kvadraturen
  3. Oslopolitikken
  4. Bystyret
  5. Byrådet (Oslo)