Røatunnelen kan bli skjøvet ut i en uviss fremtid

– Oslopakke 3 er en lang liste med prosjekter hvor det ikke er finansiering til å gjennomføre alt, sier samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG). – Byrådet har forpliktet seg, svarer Høyre.

Trafikken i Røa-krysset blir ikke mindre med det første. Røatunnelen er allerede forsinket og kan bli ofret til fordel for store kollektivprosjekter. Her er Røa-krysset sett fra luften.

Etter planen skulle Røatunnelen ha byggestart senest i 2020, men Bymiljøetaten ønsker mer utredning av to alternativer:

Bystyret skal etter sommeren ta en formell avgjørelse om at det skal jobbes videre med tunnelløsningen. Tunnelprosjektet blir etter alt å dømme forsinket med tanke på oppstart i 2020, noe som betyr at en mulig byggestart først kommer i en periode der Fornebubanen allerede er under utbygging. Dermed kan Røatunnelen bli nødt til å vike for den nye T-banelinjen.

Les hele saken med abonnement