Oslo

Nye Deichman blir forsinket på grunn av vannlekkasjer

Nye Deichman blir ytterligere utsatt på grunn av vannlekkasjer i grunnen.

Vannlekkasjer på tomten utsetter byggingen av det nye biblioteket.

  • Sol Sigurjonsdottir

Det lekker vann inn på byggeplassen til nye Deichmanske bibliotek i Bjørvika. Det gjør at byggingen utsettes, skriver Klassekampen.

Byggingen er allerede forsinket med fire måneder, men blir nå ytterligere forsinket, skriver avisen.

Utbyggingsselskapet vet foreløpig ikke når byggingen vil kunne igangsettes. Tomten skulle opprinnelig vært klargjort til bygging i april i år. Kostnadsrammene på prosjektet er på 2,6 milliarder kroner.

Kompliserte grunnforhold

Grunnforholdene i Bjørvika har vist seg å være svært utfodrende. Siden 2008 har enkelte områder i Bjørvika sunket så mye som 50 cm, og det har skapt flere utfordringer for byggeprosjekter i området.

8533479783_3c04d8fb9e_o-N4ASANrAb0.jpg

Også grunnforholdene under nye Deichmanske er vanskelige.– Vi opererer på en grunn som er komplisert med tanke på vanninntrenging. Bjørvika har vært et vannområde som nå er fylt igjen, og utfordringen er å få gropa så tett at vi kan begynne å grave, sier Bernt Skøien, som har ansvar for utbyggingen av kontorbygget Diagonale til Klassekampen.

  • Les også: Bjørvika synker
  • Les også: Slik blir nye Bjørvika

Kan forskyve åpningsdatoen

Etter planen åpner det fem etasjer høye kunnskapsslottet for publikum i årsskiftet 2016/2017. I mai ble det kjent at åpningen av biblioteket i Bjørvika blir utsatt med 19 måneder.Ny ferdigstillelse antas å skje i løpet av første halvår 2018.

Nå er det uvisst om vannlekkasjene kan forskyve den nye sluttdatoen for prosjektet.

Nye Deichman var planlagt åpent til 2016/2017. I mai ble det kjent at det blir 19 måneder forsinket. Nye vannlekkasjer kan føre til ytterligere forsinkelser.

— Vi kan ikke si noe om dette vil påvirke sluttdatoen for byggeprosjektet, men vi kan heller ikke si at det ikke vil gjøre det, sier Haakon Berg Jensen, kommunikasjonssjef i Kulturbyggene i Bjørvika til Klassekampen.

Les også

  1. Hovedbiblioteket i Bjørvika forsinket med 19 måneder

  2. By, bok, borger

  3. Slik blir nye Deichman

  4. Derfor er «Deichman» synonymt med «bibliotek» i Oslo