Oslo

Høyre om Ekeberg-planene: – En dårlig idé å stenge veien

Det er fornuftig å droppe trikketunnel, mener Høyre, som samtidig avviser forslag om å i stedet stenge veien til Ekeberg for gjennomkjøring.

I dag konkurrerer syklister og bilister om den smale veibanen i Kongsveien. Slik kan det bli også i fremtiden, hvis Oslo Høyre får det som de vil. Men partiet håper og tror det er mulig å heller lede mange av syklistene andre veier.
 • Christian Sørgjerd
  Christian Sørgjerd
  Journalist

– Å stenge veien vil skape så mange utfordringer at det kan man rett og slett ikke gjøre. For oss som bor på Nordstrand er dette en av hovedveiene.

Kraftsalven kommer fra bystyremedlem Pia Farstad von Hall. Hun representerer Høyre i byutviklingskomiteen, og hun er også leder i Nordstrand Høyre.

Planen om å legge trikken i tunnel fra sentrum og opp til Ekeberg, var egentlig klar. Ved å sprenge ut en tunnel i fjellet, frigjøres plass til å utvide veibanen, bygge fortau med normal bredde og sykkelfelt i begge retninger.

Men det rødgrønne byrådet trakk i nødbremsen, de ville gå en siste runde og vurdere alternativer. Sporveien er kritisk til tunnelforslaget, og ikke minst var den høye kostnaden – inntil 200 millioner kroner ekstra – utløsende for at byrådet ville se på saken på nytt.

Alternativene som er til vurdering hos byrådet nå, er på ulike måter å stenge veien for gjennomkjøring.

Les også

BAKGRUNN: Vurderer å droppe trikketunnel – kan spare inntil 200 millioner

Vil lede syklistene andre veier

Pia Farstad von Hall (H)

– Å løse konflikten mellom syklister og bilister må man få til. Men å stenge veien for biler for å slippe syklistene fri, det vil ikke fungere for alle som bor på Nordstrand. Man må avveie behovene, sier Pia Farstad von Hall.

Samtidig slår hun fast at trikketunnelforslaget, som opprinnelig oppsto i hennes lokallag i Høyre, bare var en drøm når man nå ser den faktiske kostnaden.

Hun mener man heller må se på muligheten for å lede syklister omveier, og hun lufter muligheten for eksempelvis å installere et sykkeltrekk (sykkelheis) i den bratte sidegaten Karlsborgveien, hvor syklistene deretter kan bruke sykkelveien langs sjøsiden inn til Bjørvika og sentrum.

Hun viser til at få av syklistene er hjemmehørende på Ekeberg, men bor lenger unna, slik at mange av dem uansett kan ledes andre veier enn Kongsveien inn til sentrum.

Les også

LES OGSÅ: 15.000 biler i døgnet må finne seg en annen vei å kjøre når denne veien stenges

Lysregulert énveiskjøring?

Venstre er positive til at byrådet revurderer trikketunnel-planen, men partiets bystyrerepresentant Espen Ophaug understreker at man må finne en løsning som gjør forholdene bedre for syklister.

I et intervju i Aftenposten luftet han muligheten for å ha bare ett felt i kjørebanen, men lysregulert øverst og nederst, hvor bilister rett og slett må vente på tur til å kjøre i den retningen de skal.

Farstad von Hall avviser en slik løsning.

– Det vil gi kø og kaos, sier hun.

Les mer om

 1. Byutvikling
 2. Sykkel
 3. Samferdsel
 4. Trikk
 5. Kollektivtransport
 6. Bystyret
 7. Oslopolitikken