Oslo

Kontrollutvalget i Oslo ber om å bli orienter om innholdet i varslene mot skolebyråd Thorkildsen

Kontrollutvalget i Oslo kommune ber om å bli orientert om innholdet i varslene mot byråd Inga Marte Thorkildsen.

Kontrollutvalget vil vite om varslene mot skolebyråd Inga Marte Thorkildsen inneholder elementer som bør undersøkes av Kommunerevisjonen.
 • Solveig Ruud
  Solveig Ruud
  Journalist

Varslene mot SVs skolebyråd kom opp på et møte i Kontrollutvalget i kommunen tirsdag kveld.

Opposisjonen vant ikke frem med sitt primærønske, men flertallet sluttet seg til et Ap-forslag om at utvalget skal bli orientert om innholdet i varslene «og om varslene inneholder elementer som bør undersøkes av Kommunerevisjonen.»

Dermed er det fortsatt åpent om det blir ytterligere gransking av saken enn den som Aps byrådsleder Raymond Johansen selv har igangsatt.

 • Byrådsleder Raymond Johansen sier at han selv skal håndtere varselet mot Thorkildsen. Men varslerne ønsker ikke å snakke med ansatte på Rådhuset.

Opposisjonens forslag nedstemt

For møtet hadde gruppelederne i de fire borgerlige partiene i bystyret:

Eirik Lae Solberg, Høyre, Hallstein Bjercke, Venstre, Carl I. Hagen, Fremskrittspartiet og Erik Lunde, Kristelig Folkeparti sendt et brev til Kontrollutvalget med anmodning om å «sette i gang undersøkelser av mulig brudd på byrådets opplysningsplikt overfor bystyret.»

I brevet viser de til anonymt varsel mot byråd Inga Marte Thorkildsen der det påstås at hun «til stadighet unnlater å informere bystyret og komiteen. All informasjon som ville sette leveransene eller arbeidet i Utdanningsadministrasjonen eller Oslo-skolen i et positivt lys, holdes unna».

Ønsket om nødvendig ekstern hjelp

De fire gruppelederne mente at Kontrollutvalget på selvstendig grunnlag skulle iverksette «undersøkelser av denne og eventuelle andre påstander i varslet som kontrollutvalget mener det er grunnlag for å undersøke.»

De ba også om at det bør benyttes ekstern kompetanse i undersøkelsene, dersom dette er nødvendig for at varslerne skal ha tillit til prosessen.

– Behovet for å skape ro og gjenopprette normale arbeidsforhold i Oslo-skolen gjør at vi ber om at undersøkelsene gjennomføres og konkluderes så raskt som mulig, heter det i brevet.

Et forslag fra Venstres medlem i Kontrollutvalget om at Kommunerevisjonen før neste møte i utvalget skulle komme tilbake med et forslag til
undersøkelse på grunnlag av de fire gruppelederes henvendelse ble nedstemt.

Les mer om

 1. Oslovalg 2019
 2. Inga Marte Thorkildsen
 3. Raymond Johansen
 4. Oslopolitikken
 5. Bystyret