Oslo på topp i rangering av rene og sikre byer

Oslo ligger sammen med København og Amsterdam øverst på en Greenpeace-rangering av europeiske hovedsteders transportsystemer. Nederst er Roma.

Ordfører Marianne Borgen (f.h.), Bernt Reitan (adm.dir Ruter), Heidi Sørensen delte ut is til forbipasserende på Rådhusplassen, i forbindelse med at Oslo ble utnevnt til European Green Capital i 2019. F.v.: Hanne Bertnes Norli (Ruter).

– Sikre veier og ren luft går hånd i hånd. Studien viser at når du oppgraderer offentlige kommunikasjoner på en bærekraftig måte, får folk også renere luft og sikrere veier, sier Barbara Stoll i Greenpeace.

Rapporten som Greenpeace har laget sammen Wuppertal-instituttet, rangerer 13 europeiske hovedsteder på faktorer fra luftkvalitet til hvor mye offentlig transport koster og bruken av bildelingssystemer.

Verst i Roma

Verst av de 13 er bil- og scootergale Roma, der 65 prosent av all transport foregår med private motorkjøretøyer. Hovedårsaken til det er billig parkering og dårlig offentlig transport.

Roma er også verst når det gjelder trafikksikkerhet. For hver 10.000 sykkelturer er det 110 ulykker, og for hver 10.000 fotgjengerturer er det 133 ulykker i byen

Roma var også klart verst når det gjelder luftforurensning, men det står ikke særlig bra til i Budapest, Paris eller Moskva heller.

Ros til Oslo

De tre beste byene, Oslo, København og Amsterdam, får ros for utbredt bruk av offentlig transport, klart markerte og sikre sykkelstier og fortauer og renere luft enn gjennomsnittet.

Oslo fikk toppkarakter for å ha stengt sentrum for privatbiler, mens København kom på topp for nye tjenester som bildeling og apper for å finne frem i transportsystemet. Zürich har billigst offentlig transport.

Rapporten skriver at om Roma ønsker å bedre sin stilling, må det gjøres mer for å skille sykler og scootere, og bruk av biler i sentrum må gjøres dyrere.