Oslo

Forsvaret fikk nei til å sprenge gamle miner i Oslofjorden. Hensynet til torsken gikk foran

Forsvaret vil sprenge gamle miner i Oslofjorden kommende uke. Det sier Miljødirektoratet blankt nei til- av hensyn til gytetiden for torsken.

KNM Rauma er blant fartøyene som Forsvaret ønsker å bruke under den planlagte mineryddingen i Oslofjorden til uken.
  • Arve Henriksen
    Journalist
  • Torgeir Knutsen
    Journalist

Mandag skulle Forsvaret etter planen igangsette sprengning av britiske bunnminer fra andre verdenskrig i området Høyerholmfluene i Oslofjorden. Sprengningen skulle etter planen starte opp allerede førstkommende mandag og pågå til torsdag 22. februar.

Dette fikk Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet til å reagere kraftig.

– Det er ganske ille at de ønsker å gjøre dette på denne tiden, de kan ikke sprenge mitt i gytetiden. Kysttorsken er allerede truet. Det viktige er å sikre at torsken kommer tilbake for å gyte, hvis ikke mister vi torskebestanden vår, sier Sissel Rogne, direktør ved Havforskningsinstituttet.

– Vi er fortvilet

I et brev til Miljødirektoratet poengterte derfor Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet at en slik sprenging ville påvirke gytende voksende torsk, blant annet ved å bli skremt. Dette kunne igjen påvirke gytingen i større deler av indre Oslofjord enn bare i umiddelbar nærhet til sprengningen.

  • LES OGSÅ: Forsvaret stopper midlertidig all bruk av minerydderutstyr etter dødsulykke
KNM Måløy skal etter planen i aksjon i Oslofjorden til uken.

– Dette er de viktigste månedene for torsken. Det handler om samfunnsforpliktelsen våres. Vi skal ikke hindre mangfoldet, og dette vil få konsekvenser for mange, både sportsfiskere og de som lever av fisking, sier Rogne.

I rapporten «Kunnskap kysttorsk i sør», utarbeidet av Havforskningsinstituttet i 2016, ble det konkludert med at det var en dramatisk nedgang i forekomsten av torsk i Skagerak. Derfor mener både Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet at det må vises aktsomhet for ikke å redusere torskebestanden ytterligere.

– Dette er ikke første gang vi har hatt problemer med forsvaret på dette området. De respekterer ikke slike tidspunkt. Spørsmålet er hvorfor de må foreta disse sprengningene akkurat nå. Det virker som om Forsvaret kan gjøre omtrent hva de vil, det finnes alltid unntaksbestemmelser for dem, sier en oppgitt Rogne.

Vil forurense

Da Aftenposten tok kontakt med Miljødirektoratet fredag ettermiddag, bekreftet først kommunikasjonsenheten at de hadde mottatt en søknad fra Forsvaret. Saken var da under behandling. En time senere kom bekreftelsen på at søknaden var avslått.

Her heter det at Miljødirektoratet avslår Forsvarets søknad om tillatelse til demolering av et ukjent antall sjøminer i området Høyerholmfluene i Asker kommune. I avslaget skriver Miljødirektoratet at tidsrommet for den omsøkte demoleringen er svært uheldig, fordi det sammenfaller med gytetiden til kysttorsk.

Miljødirektoratet legger til grunn at de omsøkte sprengningsarbeidene ved Høyerholmfluene vil medføre forurensning ved at trykkbølger og lyd vil drepe/skade organismer i nærheten, samt at partikler virvles opp og spres under sprengning og dermed vil påvirke naturmangfoldet negativ.

– Dette var svært gledelig, sier Sissel Rogne i Havforskningsinstituttet da Aftenposten overbringer vedtaket fra miljødirektoratet fredag kveld.

NATO er med

Forsvaret gir seg imidlertid ikke uten kamp.

– Dette må vi se nærmere på når vi får lest avslaget. Blant annet må vi vurdere om vi skal be politidirektoratet om å overprøve vedtaket i miljødirektoratet. Så får de vurdere om faren for liv og helse er større enn miljøtrusselen, sier orlogskaptein Wiggo Korsvik ved Forsvarets operative hovedkvarter.

Korsvik viser til at de i forkant har vært i kontakt med Fiskeridirektoratet, som igjen henviste forsvaret til å søke råd hos lokale fiskere angående hvor disse gyteplassene faktisk befinner seg.

– Vi skjønner jo selvfølgelig at det kan være et dårlig tidspunkt, men ifølge lokale fiskere så gyter torsken lenger sør enn der vi skal sprenge, forteller han.

Det er de norske minerydderne KNM Rauma og KNM Måløy som etter planen skal i aksjon i Oslofjorden. De får ifølge forsvaret.no følge av NATOs stående minerydderstyrke. Disse består av minefartøyene HNLMS Mercuur, HMS Cattistock og FGS Bad Rappenau.

Dårlig tid

Minene som skal uskadeliggjøres, har ligget i sjøen i 70 år og utgjør derfor en trussel. Blir de ikke sprengt kan de detonere av seg selv. I fjor sprengte forsvaret 63 tilsvarende miner.

– Dette er et arbeid vi gjør på oppdrag for politiet. Det er klart at man kunne tatt høyde for dette problemet i større grad om det hadde vært bedre tid, sier Korsvik.

– Hvorfor må dere sprenge akkurat nå?

– Det har blant annet med at NATOs stående minerydderstyrke er i området. De er en suveren ressurs til dette arbeidet. Derfor vil vi komme i gang med minesprengningen så fort som mulig. Dette gir forsvaret også en god treningseffekt. Men vi må likevel ingenting, vi tilbyr oss denne tjenesten.

– Hva vil dette bety for det arbeidet som skulle ha startet nå mandag?

– Det er jo ikke slik at vi ikke får jobbet. Vi skal fortsatt lete og identifisere miner i Oslofjorden. Vi har pr. nå identifisert 250 miner, hvorav 100 er sprengt. Totalt skal det finnes rundt 1500 miner i Oslofjorden, sier Korsvik.

Avgjørelse på vei

Fiskeridirektør Liv Holmefjord har følgende kommentar til at deres innsigelser er blitt hørt.

– Det er jo ikke slik at dette kan gjennomføres, for oss er det viktig at det tas hensyn til tid og sted på året.

– Forsvaret henviser likevel til Fiskeridirektoratet, som igjen henviste videre til lokale fiskere for å søke råd.

– Det stemmer at Fiskeridirektoratet bygger en del av sine data knyttet til gyteplasser rundt kysten på informasjon fra fiskerne. Det er en del av det grunnlaget som ligger inne i våre kartløsninger, sier Holmefjord.

Les mer om

  1. Havforskningsinstituttet
  2. Miljødirektoratet
  3. Klima