Oslo

173 kommunale spøkelseshus i Oslo

Murpussen skreller av mens bydel St. Hanshaugen og Omsorgsbygg lurer på hva de skal bruke dette bygget til. - Gi det til oss, sier studentpolitikere, som frykter flere unge i boligkø.

Adamstuen bo- og servicesenter i Kirkeveien 161 har stått tomt i tre år. Hvert kvartal må kommunen punge ut 125 000 kroner for det tomme bygget. Nestleder i Velferdstinget i Oslo og Akershus, Signy Grape, og leder i Norsk studentforbund, Kim O. Kantardjev, er ikke i tvil om hva de ville brukt dette eller de 173 andre tomme kommunale byggene til.
  • Ingvild Sahl
Selge eller leie ut? Ringnes bryggerimesterbolig i Biermanns gate 37 har stått tom siden barnevernsinstitusjonen som holdt til der ble lagt ned i 2010. Først var planen at bygget skulle selges. Nå vurderer kommunen å leie den ut til kulturformål.
Uviss fremtid. I 2009 kjøpte kommunen Grefsen Vandcuranstalt og Folkesanatorie i Kjelsåsveien 49 C for å bruke det til barnehage. Disse planene er nå satt på vent. I mellomtiden driver Omsorgsbygg såkalt «verdibevarende vedlikehold» mens de vurderer å leie bygget ut til kulturformål.
Venter på bestilling. Etter at Steinerskolen flyttet ut for to år siden, har Hovseterveien 20 stått tomt. Planen var å bruke bygget til barnehage, men så ønsket Bydel Nordre Aker heller å benytte eiendommen til Omsorg+-boliger. Omsorgsbygg venter nå på en bestilling fra bydelen.
Okkupert, tømt, tomt. Bygården fra 1880 i Hausmanns gate 42 var okkupert frem til politiet tømte den i 2010. Bygget står fremdeles tomt, men kommunen planlegger å selge det.
Tomme i ett til tre år. I Dr. Dedichens vei 26, hvor Dr. Dedichen i sin tid behandlet psykisk syke personer med tungt kroppsarbeid fremfor medisiner, er et av byggene omgjort til barnehage. Fremdeles står 7 bygninger tomme, blant annet dette Søsterhjemmet. To av byggene trenger ifølge Omsorgsbygg totalrehabilitering. For to andre forhandler kommunen med mulige leietagere.
Tomt i fem år. Oslo kommune startet et svært omfattende rehabiliteringsarbeid av Ekeberg hovedgård i 2007. I dag er bygget ferdig restaurert utvendig, men fortsatt gjenstår det innvendig arbeid før det kan tas i bruk. Hva bygget skal brukes til er ikke avklart.
Tomme i over 12 år. De bevaringsverdige tidligere arbeiderboligene i Grorudveien 3 og 5 skal nå rehabiliteres og brukes til kulturformål eller allmennyttig formål. Etter planen skulle arbeidet være ferdig i fjor, men det pågår fortsatt.
Råtner på rot. Portnerboligene på Caltexløkka er bevaringsverdige hus fra 1700-tallet som opprinnelig lå under Tøyen Hovedgård. De var bebodde frem til 2010/2011. Ingen kommunale virksomheter er interessert i å leie byggene på grunn av behov for omfattende vedlikehold. Boligbygg er derfor på jakt etter private leietagere som vil påta seg kostnadene.
Tomt i fire år. Etter at Oslo kommune la ned Casinetto sykehjem for fire år siden, har bygget stått tomt. Siden da har kommunen betalt over 6,4 millioner kroner i leieutgifter for det tomme bygget. Nå ønsker bydel Ullern å ta bygget i bruk, og det arbeides med en konseptvalgutredning som skal være klar til sommeren.
Renoverte, men tomme. Rektorboligen og vaktmesterboligen på Østensjø har de siste årene blitt pusset opp for henholdsvis 3,2 og 2,1 millioner kroner. Rektorboligen er egnet for utleie, men trenger fremdeles oppgraderinger innvendig. Vaktmesterboligen er blitt brukt som anleggskontor for et nytt gymbygg, men det er ikke klart hva bygget skal brukes til senere.
Uviss fremtid. Skar leir, innerst i Maridalen, ble kjøpt av Oslo kommune for 6,3 millioner i 2007. Målet var å bygge en stor barnehage her. Siden har utgiftene løpt til rundt 20 millioner, men fortsatt står det meste av leiren, som mangler vann og avløp, tom. Sogn videregående skole leier noen bygg, mens den fredede verkstedbygningen er under restaurering.
Barnehage i det blå? Holmenkollen leir ble kjøpt av Oslo kommune i 2007 for 10,2 millioner kroner. Det er fortsatt snakk om å bruke deler av fjellanlegget som lagringsplass for Byarkivet, mens Omsorgsbygg jobber med planer om en barnehage. Vestre Aker bydel har imidlertid tidligere hevdet at en barnehage i dette området er helt uaktuelt.
Tomt i åtte år. Den verneverdige bygningen i Sognsveien 82 (Sognssmia) vurderes brukt til barnehage, men dette er ikke endelig avklart. Eiendommen mangler blant annet adkomst.

For mye støv og støy for en barnehage. For dyrt for omsorgsboliger. I tre år har gamle Adamstuen bo— og servicesenter stått tomt, mens Omsorgsbygg og bydel St. hanshaugen klør seg i hodet over hva de kan bruke bygget til. Kanskje til et nytt bydelshus?

Mens studenter står i boligkø, og byens kommunale etater mangler bygninger til en rekke gode formål, står 173 kommunale bygg på totalt 100 000 kvadratmeter tomme. Noen har stått ubrukt i årevis. Flere av dem tapper kommunekassen for store summer i løpende utgifter hver måned. Leder i Norskstudentorganisasjon Kim O. Kantardjiev og nestleder i Velferdstinget i Oslo og Akershus Signy Grape er ikke i tvil om hva de ville brukt bygningene til.

- Gi dem bort

— Kommunen lar flotte bygg stå å forfalle. Samtidig vil de ikke gi bort bygg til samfunnsnyttige formål, som studentboliger. Denne listen viser at det er mulig å få til noe, hvis man vil, sier Kantardjiev.

Både han og Grape frykter en ny høst med rekordmange studenter i boligkø. Bygningen på Adamstuen ligger i perfekt avstand til både høyskolen og universitetet.

— Det eneste kommunen trenger å gjøre er å stille bygninger til disposisjon. Så tar samskipnadene resten av jobben, sier Kantardjiev.

Etter press fra opposisjonen fikk Eiendoms- og byfornyelsesetaten i 2010 i oppdrag å føre en liste over alle tomme hus som kommunen eier. Ifølge kommunikasjonssjef Lena Nesset kan det være mange grunner til at kommunale bygg blir stående tomme i lengre perioder.

— I noen tilfeller er det snakk om uhensiktsmessige bygningsmasse, eller det kan være knyttet store kostnader til å sette dem i forskriftsmessig stand. Noen bygg er bevaringsverdige, mens andre krever omregulering, som tar tid, sier hun.

- Ikke godt nok

Bystyremedlem Ivar Johansen (SV) har selv fulgt med på rundt 30 av de tomme eiendommene over tid. På to år, er lite endret.

— Å la offentlige bygninger stå tomme i årevis, mens de råtner eller blir utsatt for hærverk, er elendig forvaltning av fellesskapets ressurser. Jeg tviler på at byrådspolitikerne er like skjødesløse, når de forvalter egne verdier, sier han.

Han mener kommunen må leie ut bygningene, dersom det tar tid å finne ut av hva de skal brukes til. Eventuelt må flere bygg legges ut for salg.

— Dersom kommunen er usikker på den langsiktige bruken, kan man for eksempel ta i bruk husene for studenter på kort sikt. Med det presset som eksisterer i Oslo i dag, kan jeg ikke tenke meg at det er vanskelig å finne leietagere, sier han.