Oslo

Ekebergparken kan bli kåret til Oslos vakreste

Christian Ringnes' skulpturpark kan vinne pris for fremragende landskapsarkitektur i konkurranse med blant annet et Barcode-bygg.

Langkaia, Havnepromenaden SLA A/S (DK). Foto: Tomasz Majewski

  • Kjersti Flugstad Eriksen
  • Astrid Løken
    journalist

S21+23 (Schweigaards gate 21-23) Hovedkontor NSB og Gjensidige, Lund+ Slaatto Arkitekter AS, Bjørbekk & Lindheim Landskapsarkitekter.

Skullerud Torg, Felix Arkitekter AS.

Ekeberg skulpturpark, Bjørbekk & Lindheim Landskapsarkitekter. Foto: Ingar Storfjell

Sogn Studentby trinn 1-2, HRTB Arkitekter AS, Bjørbekk & Lindheim Landskapsarkitekter.

Skur 84, Sjursøya, Nav AS Arkitekter.

Stasjonsallmenning (Nord), Barcode SLA A/S (DK). Foto: Tommy Stensletten

Bekkelagsterrassen 24, Solbjør Arkitekter AS & SAAHA AS. Foto: Foto: Solbjør Arkitekter AS og SAAHA AS

Gregers Grams vei 13,<b> </b>Ullern R21 Arkitekter AS. Foto: R21 Arkitekter AS

The Carve, Barcode, A-lab.

The green house – D36, Element arkitekter, Gullik Gulliksen Landskapsarkitekter.

Verdensparken, Furuset Sundt &amp;Thomassen AS.

Sørenga byggetrinn 4 -Felt D1b-5, LPO Arkitekter, Bar Bakke as og Grindaker landskapsarkitekter.

Rådet for byarkitektur har plukket ut 23 kandidater blant 33 forslag som har kommet inn. I kategorien byrom og parker er Ekebergparken nominert. Det er også Grorudparken, som hadde åpningsfest samme dag som Ekebergparken. De to konkurrerer med Langkaia, som er en del av havnepromenaden i Bjørvika. Stasjonsallmenningen i Bjørvika og Verdensparken på Furuset er også nominert.

Kriteriene er nyskapende og fremragende arkitektur eller landskapsarkitektur, høy kvalitet og at bygget eller parken er et tilskudd til Oslo by og byens utvikling estetisk, funksjonelt og kulturelt.

Les hele saken med abonnement