Oslo

Naboer reagerer på at KFUM får bygge på Ekeberg

Byrådet foreslår at KFUM får bygge nytt idrettsanlegg på Ekeberg før sletta får statlig vern. Naboene mener dette vil gå utover skogen og vil stoppe planene. De får støtte fra Rødt.

Ekebergsletta med tilhørende skog er et attraktivt område for byens innbyggere, særlig i disse dager på grunn av Norway Cup. I disse dager legger byrådet sine planer for området som naboene ikke er særlig begeistret for.
  • Wasim Riaz
    Journalist

Etter flere års arbeid vil byrådet i disse dager legge frem sitt forslag for områdeplan for Ekeberg og tilhørende områder. I korte trekk ønsker byrådet å si ja til KFUMs planer om nytt idrettsanlegg som kan inneholde treningssenter og svømmehall. Deretter ønsker byrådet et statlig vern av området, slik at den grønne lungen kan brukes av de neste generasjonene.

LES OGSÅ: Her er byrådets forslag for Ekeberg

De som ønsker å bevare Ekebergsletta har samlet inn 5000 underskrifter.
Denne saken kommer opp i bystyret som innbyggerinitiativ.

Akjonsgruppen «Ekebergsletta for alle» er ikke fornøyd med
byrådets planer.

– Statlig vern høres bra ut, men det er merkelig at byrådet vil forringe de kvalitetene området har og tillate ytterligere utbygging før de går til vern. Vi tenker først og fremst på skogen som forsvinner hvis KFUM får godkjent sine planer, sier Jannicke Birkevold, styremedlem i «Ekebergsletta for alle».

Vil ta opp saken i bystyret

De ønsker at bystyret setter en stopper for byggeplanene.

– Byrådets forslag er ikke bedre enn det opprinnelige forslaget som veldig mange høringsinstanser var imot. Vi synes det er greit at KFUM får mer tribuneplass som foreslått i det opprinnelige forslaget og til en rundløype på Ekeberg, men forstår ikke hvorfor de skal få lov til å bygge svømmehall, treningssenter og kontorer der. Hvis den delen av skogen forsvinner, så vil det ødelegge opplevelsen av Ekebergsletta, understreker Birkevold.

LES OGSÅ: Nå står slaget om Ekebergsletta

Hun har ikke lest byrådets forslag ennå, og vil nå sette seg inn i det.

– Vi forventer nå at forslaget blir sendt på høring for å sikre en demokratisk prosess.

Savner gode argumenter

Einy Langmoen representerer MDG i bydelsutvalget i Nordstrand. Hun er glad for planer om vern, men synes det er tragisk at skogen bak KFUM skal ofres først.

– Vi har programfestet vern for Ekebergsletta i MDG i Oslo. Derfor kan vi ikke være fornøyd med denne løsningen, men vi må erkjenne at det er det vi får til, sier Langmoen.

LES OGSÅ: Einy Langmoen: Å bygge KFUM Arena på Ekeberg vil være et uopprettelig feilgrep

Hun sier at det er åpenbart at MDG ikke har flertall i byrådet.

– Jeg undrer over at Ap ikke har kommet med noe god argumentasjon for å tillate å bygge mer på Ekeberg. De har heller ikke noe sosialdemokratisk argumentasjon på hvorfor KFUM får lov til å bygge, sier Langmoen.

Venstre: Vi er skeptiske

Hallstein Bjercke, fungerende gruppeleder for Venstre i bystyret, sier at partiet er skeptisk til planene og vil trolig si nei til byrådets forslag når saken kommer opp i bystyret.

– Vi har ikke sett på saken ennå, men jeg synes dette høres mye ut. Nytt anlegg til KFUM har vært et kontroversielt tema i Nordstrand. Det er bra med et vern, men det at byrådet først sier ja til et nytt idrettsanlegg og så verne området kan ikke regnes som vern, sier Bjercke.

LES OGSÅ: Bystyret reddet dyrene på Ekeberg

Venstre har bedt byrådet om å vurdere tomter på Søndre Nordstrand som passer til KFUMs behov.

– Noe av verdien for Ekebergsletta består av at det er et stort sammenhengende område som er tilgjengelig for hele byen. Ved å tillate mer utbygging så mister den sin verdi. Med tanke på befolkningsveksten så trenger Oslo en stor grønn lunge som Ekeberg slik den er i dag, er den klare beskjeden fra Bjercke.

Ingen kommentar fra Høyre

– Bystyregruppen har ikke tatt endelig stilling til denne problemstillingen, sier Rune Dahl, pressekontakt i Høyres bystyregruppe.

Høyre ønsker ikke å kommentere saken utover dette.

Rødt: Nå starter kampen om slettas fremtid

Rødt kommer derimot med sterke synspunkter mot forslaget til byrådet. Partileder Bjørnar Moxnes mener prosjektet strider mot sosialdemokratiske prinsipper.

– Jeg skjønner ikke at det er sosialdemokratisk politikk å gi bort felles verdier til privat eiendomsutvikling. Jeg skjønner heller ikke at det er en god, grønn politikk å legge Oslos neste store anlegg til et friluftsområde med dårlig kollektivdekning, sier han til Aftenposten torsdag.

Partiet har tenkt til å stemme mot forslaget når det legges frem. De støtter heller innbyggerforslaget, og står for at hele sletta vernes som den står nå.

– Ekebergsletta er like viktig for oslofolk som marka og markagrensen. Det er helt avgjørende, både for oss og for osloborgere, å bevare slettas åpne og grønne preg. Det er viktig at borgere engasjerer seg, for det er nå kampen om Ekebergslettas fremtid begynner, fortsetter Moxnes.

Dersom Rødt går mot forslaget, må byrådet søke støtte hos andre partier.

Les også

  1. Å bygge KFUM Arena på Ekeberg vil være et uopprettelig feilgrep | Einy Langmoen

  2. Ekebergsletta har vært byens pustehull i flere hundre år

Les mer om

  1. Ekebergsletta
  2. Bystyret
  3. Miljøpartiet De Grønne (MDG)
  4. KFUM
  5. Oslo