Oslo

Klart politisk nei til bevaring av stålhallene

– Altfor sent, sier politikerne. Byantikvarens forslag om å bevare stålverkshallene på Ensjø vil bli lagt dødt.

De gamle industribygningene ruver godt i nabolaget på Ensjø. Ifølge reguleringsplanen skal de rives for å gi plass til boliger og grøntområder.
  • Hilde Lundgaard
    Hilde Lundgaard
    Journalist

Over 200 boliger var solgt. Husene på nabotomten for lengst ferdige. Bare riving av de gamle stålhallene – i tråd med reguleringsplanen – gjensto.

Allerede i 2007 ga Byanitikvaren tommel opp for riving. Men som Aftenposten kunne fortelle i forrige uke: Plutselig gikk antikvaren inn for å bevare dem – og fikk støtte av Plan- og bygningsetaten. De anbefalte en ny planprosess for å vurdere hallenes potensial og eventuell bevaring «i lys av utviklingen som har skjedd på Ensjø.»

Utbyggerne fikk beskjed om at rivesøknaden legges på is inntil bystyret avklarer om hallene skal bevares. I mellomtiden er det innført forbud mot alle tiltak.

Både folk som hadde kjøpt bolig og naboer som så frem til grøntområder fortvilte.

Må være forutsigbart

Men nå kommer en krystallklar respons fra politikerne. Onsdag behandler Byutviklingsutvalget et såkalt innbyggerinitiativ for å bevare hallene. Det vil få minimal støtte.

– Det er for sent å komme med sånne ideer når folk har kjøpt leiligheter. Vi kan ikke kaste inn nye elementer på den måten, sier Aps Abdullah Alsabeehg.

Han har mottatt en flere telefoner fra fortvilte boligkjøpere.

– Mye av den fortvilelsen handler om at våre etater har endret mening. Folk er avhengig av forutsigbarhet. Dette er ugreit, sier Alsabeehg.

Han oppfordrer ikke minst Plan- og bygningsetaten til å «ta en runde med seg sjæl».

I likhet med flere av sine kolleger mener han bevaring av hallene i utgangspunktet kunne vært en god idé.

– Men noen ganger er det for sent. Vi kan ikke behandle hverken folk eller utbyggere slik.

Det er allerede bygget mye og tett rundt stålhallene. Meningene er delte også i lokalmiljøet om hallene bør rives eller bevares.

Må prioritere grøntområder

Både Høyre, SV, Venstre, MDG – og etter alle solemerker Frp, avviser bevaringsforslaget – og sikrer dermed et solid flertall. Leder av utvalget, James Stove Lorentzen (H) vil be om at prosessen videre dermed kan gå som forutsatt.

MDGs Sabina Syed er sterk tilhenger av å bevare gamle bygg. Men nå ser hun ingen annen utvei.

– Det kommer for sent rett og slett, sier hun og minner om at parken innbyggerne er blitt lovet avhenger av at hallene blir revet.

– Skal vi da stoppe planene når utbyggeren endelig har fått fart på seg, spør hun. Men tilføyer:

– Det er fint at Byantikvaren er på, selv om det kommer sent. At hun ser nye mulighetsrom når tidene forandrer seg og miljøbevisstheten øker.

Utbyggeren Kolberg Motors har allerede solgt ca. 200 boliger i blokkene som skal erstatte de gamle hallene.

Venstres Haakon Riekeles slutter seg til og konstaterer at «toget er gått».

– I etterpåklokskapens lys er det lett å se at vi burde lagt opp til å bevare. Men det kommer 15, om ikke 20 år for sent, sier han.

Så mener han vi må ta lærdom til neste industriområde skal forvandles.

Heller ikke i bydel Gamle Oslo, der Ensjø ligger, har applausen for bevaringsutspillet runget.

– Jeg oppfatter Byantikvarens utspill som rett og slett håpløst, sier Mats Bjørbekk (Ap), leder i byutviklingskomiteen i bydelen.

– De er altfor sent ute. Men svaret deres er å ta både bydelen og beboere som venter på sårt tiltrengte grøntområder som gisler, sier han.

Byantikvaren: Må gi tydelige råd

Byantikvar Janne Wilberg sier hun har stor forståelse for at forslaget kom for sent.

– Men vår rolle er å gi faglige råd om hva som er god byutvikling. Så er det andre i kommunen som faktisk avgjør, sier hun.

Hun mener dermed det var riktig å være tydelig på at vi nå må rive mindre og ombruke mer.

– Jeg håper jeg har bidratt til at vi tenker litt annerledes videre, sier hun.

Les mer om

  1. Byutvikling
  2. Ensjø
  3. Byantikvaren