Oslo

670 ungdommer fikk rushjelp hos Legevakten i fjor

  • Charlotte Karlsen
Ungdommer kan for lite om alkohol, mener Stine Wågsås (fremst), Elin Johansen og Odd Martin Vallersnes hos Legevakten og Helsebyråd Øystein Eriksen Søreide (bak). De forteller om personer som trener og spiser lite før de drikker store mengder sprit, og om jenter som tror de kan drikke like mye som gutta. De klare rutinene ved avdeling for ungdom og rus skal bidra til å fange opp uheldige drikkemønstre og få ungdommene og deres pårørende til å føle at de er i trygge hender når ulykken først er ute. – De fleste synes det er rystende å våkne her, sier Vallersnes.
Helsebyråd Øystein Eriksen Søreide mener foreldre bør være obs både egne og barnas drikkevaner i sommer.
De fleste berusede ungdommene som kommer til Legevakten er blitt funnet ute. – De er døddrukne, hjelpeløse og har satt seg selv i en uheldig situasjon. De er heldige som bringes hit, sier lege og medisinsk ansvarlig Odd Martin Vallersnes. På Legevakten ligger de til observasjon til de er klare til å sendes hjem, eventuelt må de fraktes videre til sykehuset. I ettertid følges de opp pr. telefon og med tilbud om møte med representanter fra psykososiale tjenester.
Helsebyråd Øystein Eriksen Søreide (f.v.), lege Odd Martin Vallersnes og Elin Johansen, seksjonssjef for psykososial oppfølging ved Legevakten, er bekymret for antallet ungdommer som kommer til legevakt med rusrelaterte henvendelser.
  • De er døddrukne, hjelpeløse og har satt seg selv i en uheldig situasjon. De er heldige som bringes hit, sier lege og medisinsk ansvarlig Odd Martin Vallersnes.

I 2014 kom 670 ungdommer til Legevakten med rusrelaterte henvendelser, de yngste helt ned i 13 år. Det tallet mener helsevaktpersonellet for psykososiale tjenester at kunne vært lavere.

— Ungdom har en tendens til å undervurdere effekten av sprit, mener Stine Wågsås, konstituert avdelingsdirektør for psykososiale tjenester.

Det er nemlig sprit som er hovedgrunn for de fleste forgiftningene.

— Dette handler ikke om vin. Det er shotting av sprit, sier lege Odd Martin Vallersnes ved Legevakten i Storgata, som mener ungdom bør forsøke å unngå å sette seg i farlige situasjoner.

Én av fire er gjentagende

Legevakten har til enhver tid én lege, én sykepleier og én sosionom som tar mot ruset ungdom under 23 år. Dette oppbemannes etter behov. I snitt er det to pasienter pr. døgn, men i helgene er det gjerne fra 10 opp mot 25 inne.

27 prosent av henvendelsene, som svarer til 180 personer, er gjentagende.

— Disse kommer gjerne i ukedagene, mangler bolig og har avhengighet til tyngre stoffer enn alkohol, forklarer Elin Johansen, seksjonssjef for psykososial oppfølging.

Følges opp

De har et eget team som jobber spesielt med ungdom og rus som kommer til Legevakten (se faktaboks) og følger opp disse i ettertid.

– Jobben vi gjør er ment å fange opp mulig avhengighet så tidlig i løpet som mulig, forklarer Wågsås.

Pasientene som kommer til Legevakten er der i fire-fem timer. Dersom de ikke er i stand til å reise innen det, så er ikke Legevakten stedet de bør være, og de sendes til sykehuset.

I dagene etterpå ringes alle opp med tilbud om oppfølging. Nærmere 80 prosent takker ja til tilbudet, og når den innbrakte er mindreårig, møter 99 av 100 familier til samtale:

— Av de 102 under 18 år i fjor, så var det én familie som ikke møtte, sier Johansen.

Sommer, sol og rus

Helsebyråd Øystein Eriksen Søreide (H) mener tallene gir grunn til bekymring og oppfordrer foreldre til å evaluere alkoholrutinene.

— I sommervarmen er det flere hyggelige lag, og i forbindelse med familiearrangementer mener vi foreldre bør være obs både egne og sine barns rusvaner, sier byråden.

Faktisk er juli måned blant de mest rolige hos Legevakten.

— Men sommeren er, som helger og helligdager, gjerne tid for å debutere med nye rusmidler. Hjemmefester og lett tilgang til alkohol er særlig farlig. Her vil vi be foreldre være ekstra oppmerksomme, sier Wågsås.

Bydelenes ansvar

Oppfølgingsteamet for ungdom og rus hadde oppstart i 2012 som en videreføring av et vellykket prosjekt.

— Før den kom, hadde vi et hull i kjeden. Vi sendte dem hjem med et smertefullt «takk for i dag», minnes Vallersnes.

For dem som er mer enn bare uheldig på byen, anses oppfølging som et essensielt forebyggende grep mot videre rusavhengighet.— Det begynner gjerne med et usmart drikkemønster. Det er avgjørende at personer som allerede har en avhengighet følges opp ute i bydelene med aktuelle tiltak, mener Wågsås, som presiserer at deres mål er å snakke om alvoret i situasjonen, som kan bidra til at det ikke utvikles avhengighet.