Områdeplan for Skøyen kommer til vinteren - men ja til 16 etasjers bygg kom i bystyret nå

Til vinteren vil byrådet legge frem en områdeplan for Skøyen. Den har ikke bystyreflertallet tid til å vente på. Det ga klarsignal for et høyhus på 16 etasjer på onsdag.

Skisse til det nye hovedkontoret til Orkla på Skøyen
  • Stein Erik Kirkebøen

– Bystyret vedtok at Orkla får bygge sitt hovedkontor på 16 etasjer. Vi mente at det er meningsløst å kjøre denne saken for seg. Vårt forslag var at reguleringssaken skulle sendes tilbake til byrådet for videre bearbeidelse i påvente av at sak om områderegulering og grunneierbidrag ble fremmet. Vi fikk støtte av KrF og Rødt, men det holdt ikke, sier Venstres Odd Einar Dørum til Akersposten som først omtalte denne saken.

Skisse til det nye hovedkontoret til Orkla på Skøyen

Overfor lokalavisen viser Dørum også til at det i mulighetsstudien som Bydel Ullern har utarbeidet legges opp til at det maksimalt skal bygges 12 etasjer i området.

Utbyggerne ønsket opprinnelig å bygge 21 etasjer, mens forslaget som fikk flertall i bystyret var utarbeidet av plan- og bygningsetaten.

Mens den venter på områderegulering for skøyenområdet har etaten utarbeidet et forslag til Byplangrep Skøyen. Ifølge det kan det i området tillates mer enn 12 etasjer.

Byplangrepet foreslår 12-16 etasjer som maksimal høyde i dette kvartalet. Foreslått bebyggelse har maksimalt 16 etasjer. Dermed holder flertallet seg innenfor byplangrepet.

– Med vedtaket i bystyret er det fritt frem for andre ventende, store prosjekter og det er klart at også en ny områdeplan vil bli preget av dette. Det vil få store konsekvenser for bebyggelsen rundt. Bydelen
fortjener ikke dette, sier Dørum til Akersposten.