Den står ikke i sykkelveiplanen, behovet anses som lite, og naboene fortviler. Hvorfor skal Oslo bygge sykkelvei her?

En strekning som er enkel å bygge for å nå målet om 100 km ny sykkelvei. Slik beskriver kommunen prosjektet på Torshov.

Beboerne på Torshov fortviler over det de mener er en uforståelig prosess fra Bymiljøetaten. F.v.: Geir Haugen, Cathrine Klem, Stine Monsen og Petter Myre Eng.

«Hvorfor?». Det er spørsmålet som har gått igjen i bygårdene i Johan Svendsens gate de siste månedene. Nærmere bestemt: «Hvorfor skal Bymiljøetaten fjerne 110 beboerparkeringer langs gaten og anlegge sykkelvei her?».

– Vi klarer ikke å få noe klart svar, sier Petter Myre Eng.

Han har samlet 1152 underskrifter fra naboene i området for å bevare parkeringsplassene. På nyåret skal innbyggerforslaget opp i bystyret.

Aftenposten møter ham sammen med tre av de andre initiativtagerne. De er frustrerte og forundret. I Bymiljøetatens egne dokumenter er veien omtalt som at den har «lavt» behov for en sykkelvei. I kommunens egen sykkelplan er det ikke skissert at det skal bygges sykkelfelt langs denne veien. I tillegg er det få som sykler der fordi det finnes andre, mer naturlige sykkeltraseer, hevder naboene på Torshov.

Les hele saken med abonnement