Oslo

Oslo har nulltoleranse for tagging. Nå vil bystyret fremme graffiti

Onsdag vedtok bystyret å lage en handlingsplan for å fremme graffiti og gatekunst. Den står i sterk kontrast til «Tiltaksplanen mot tagging» som ble vedtatt i 2011.

Fasadekunst i Brenneriveien, ved Blå.
  • Glenn Røsåsen
Fasadekunst i Brenneriveien, ved Blå.
Fasadekunst i Nordregate, på Grünerløkka.

Miljøpartiet De Grønnes forslag om en handlingsplan for graffiti og gatekunst i Oslo, ble på onsdag enstemmig vedtatt av Oslo bystyre. Målet er å gjøre Oslo til en av Nordens fremste byer for graffiti og gatekunst.

afp000815794.jpg

— Jeg er kjempeglad på vegne av dem som driver på med gatekunst i en eller annen form, men også for Oslo sin del. Det er en liberal vind som blåser over Norden, og at vedtaket ble enstemmig vedtatt, viser at saken var overmoden også her i Oslo, forklarer Harald Nissen fra MDG.

Ser store utfordringer med gråsonene

Jan Hauger, leder for Rusken – Oslo kommunes dugnadsaksjon for en renere by – er i prinsippet positiv til utviklingen, men ser at det kan bli store utfordringer.

— Jeg er veldig positiv til det, og syns det er hyggelig at politikerne kan skille mellom tagging og gatekunst. Men spørsmålet er: Vil taggerne, som også ser på seg selv som kunstnere, respektere andres kunst?

Samtidig er kommunen nødt til å sjonglere bred forståelse for graffiti og gatekunst, med prosjektet "Tiltaksplan mot tagging 2011-2018", som ble vedtatt i 2011.

Usikkert hva som er lov og ikke

I vedtaket fra 2011 gjeninnførte bystyret samtidig nulltoleranse for tagging. Men nå har politikerne myknet opp, og enstemmig vedtatt MDGs forslag om å nyansere begrepene, og tilrettelegge for kunst i offentligheten.

I «Tiltaksplanen mot tagging 2011-2018» står det bla.a:

«Bydelenes frihet til å tillate lokale taggevegger oppheves. Lovlige graffitivegger forbys.»

— Hvordan vi skal ivareta begge deler er en prosess som vi må se nærmere på. Vi får bare avvente bestillingen som kommer fra bystyret og sette ned en prosjektgruppe for å se nærmere på dette, sier Hauger

Samtidig understreker bystyret at tagging i det offentlige rom, uten særskilt tillatelse, er forsøpling og hærverk.

— Det er et helt klart skille. Tagging og forsøpling på andres eiendom er ulovlig. Gatekunst og graffiti er kunst. Ulovlig graffiti skal være ulovlig, men den lovlige graffitien er vi opptatt av hvordan vi skal fremme, og finne rom for i en by som Oslo, forklarer konst. byråd for kultur og næring, Anne Siri Koksrud Bekkelund.

- Skal forholde seg til realiteten

MDG på sin side mener at nulltoleranselinjen har vært en ideologisk holdning, som ikke har vært en farbar vei.

— Vi har bedt om å få en handlingsplan som skal forholde seg til realiteten i at gatekunst er et formuttrykk som gjennomsyrer hele samfunnet vårt. Det paradoksale i dag er at vi går langs en gate, så går vi først forbi graffiti, og så går vi fem meter til og ser en reklameplakat med det samme formuttrykket, forteller Harald Nissen.

MDG forventer en reell debatt om hvordan disse problemstillingene skal løses.

Les også

  1. Han vil gjøre byen til et galleri

  2. - Tagging kunne fått høy kulturell status