Håper flere Marka-avganger vil hindre finværskaos

Lørdag var det kaos på flere parkeringsplasser ved Markas mest populære utfartsområder. Nå øker byrådet antall markaavganger ut skisesongen og håper folk setter bilen hjemme.

Trengsel på T-bane linje 1 til Frognerseteren er ikke et uvanlig syn på finværsdager. Fremover blir det åtte tog i timen mellom Majorstuen og Frognerseteren. Bildet er tatt ifra januar i fjor.

Trengsel på marka-baner, -busser og -parkeringsplassene er et årvisst syn på de fineste skidagene i Oslo. Nå vil samferdselsbyråd Sirin Stav (MDG) bøte på situasjonen.

Byrådet har satt av 3,5 millioner kroner for å styrke kollektivtilbudet til Nordmarka, Sørkedalen, Maridalen, Solemskogen og Lillomarka ut skisesongen.

På flere av linjene blir det hyppigere avganger i helg og på ettermiddag og kveld. På andre ruter vil busser settes i beredskap i helgene, slik at de kan settes inn på kort varsel på fine turdager (se faktaboks).

– Vi vil gjerne gjøre det så lett som mulig for folk å komme seg ut i skogen, og at flest mulig skal reise kollektivt til Marka. I det siste har det vært ganske fullt på kollektivtransporten til typiske utfartssteder, og det har også vært mye bilkø og parkeringskaos, sier Stav.

– Vi ønsker mindre kø, kork og kaos, sier Stav.

Samferdselsbyråd Sirin Stav er selv glad i å gå på ski i Oslos skogområder. Favorittrutene går blant annet til Hammeren, Skar og Gjørva. Nå vil hun gjøre marka mer tilgjengelig med kollektivtransport.

Lettere med kveldsskitur

Nå blir det blant annet åtte tog i timen mellom Majorstuen og Frognerseteren på lørdager og søndager. Det blir også lettere å ta seg en skitur etter jobb flere steder.

– Vi ønsker at enda flere skal få glede av å komme seg ut i marka, og at det er enkelt å reise kollektivt. Det kommer særlig de som har minst å rutte med til gode, fordi de ofte ikke har råd til bil, sier Stav.

Tiltaket avsluttes etter skisesongen. Stav sier erfaringen viser at folk sprer seg mer mellom marka, øyene, strendene og parkene i sommersesongen, slik at trykket ikke er like stort som i skisesongen.

Folk i Oslo strømmet ut i marka lørdag for å gå på ski før regnet tok med seg snøen. Mange steder ble det svært fullt på parkeringsplassene. Her fra parkeringen ved Skullerudstua i Østmarka. Foto: Tomm W. Christiansen

Pengene til ekstra markaruter tas fra en pott på 70 millioner kroner som er satt av til såkalte «attraktivitetsmidler» til kollektivtrafikken. Målet er å få folk tilbake igjen på buss, trikk og baner etter at mange forsvant fra kollektivtrafikken under pandemien.

Det var også denne potten byråden brukte fra da hun satt ned månedskortet fra 814 kroner til 499 kroner i desember. Satsingen på markarutene er det andre tiltaket. Hva resten av potten skal brukes til, er foreløpig ikke klart.

– Dette vurderer Ruter fortløpende. Målet er å bidra til å få like mange til å reise kollektivt som før pandemien, sier Stav.

Skiforeningen håper på Sandermosen stasjon

Skiforeningen er svært glade for «Markapakken» fra byrådet.

– Vi heier på denne typen tiltak. På de virkelig flotte vinterdagene, for eksempel sist lørdag, ser vi at parkeringsplassene er fulle. På Sognsvann var det helt kaos. Økt satsing på kollektivtilbud til marka vil gi flere anledning til å komme seg ut på en miljøvennlig måte, sier generalsekretær Håvard S. Abrahamsen.

Han sier tilbudet bør bli fast dersom det blir en suksess. Skiforeningen har også et annet kollektivønske: At Gjøvikbanen stopper på Sandermosen stasjon i Maridalen.

–Det ville vært et attraktivt og godt tilbud til turfolket, fastslår Abrahamsen.

Skiforeningen har i vinter satt opp egne markabusser til Ringkollen og Mylla for de som ønsker å gå litt lenger på ski.

Byråd Sirin Stav sier hun vil be Ruter ta opp ønsket om stans på Sandermosen stasjon med Vy.