Satte opp skilt uten forvarsel og skrev ut gebyrer. Nå er skiltene fjernet og gebyrene ettergitt.

Uten forvarsel fikk taxiholdeplasser i sommer skilt som forbyr andre enn ladbare taxier å stå på holdeplassene i sentrum. Denne uken ble de skrudd ned.

Dette underskiltet tok taxibransjen i Oslo på sengen i sommer. Nå skal det tas ned.

For litt over en måned siden ble drosjebransjen tatt på sengen av kommunens nye skilt.

Der krevde de at drosjene som sto på 16 holdeplasser i sentrum, måtte være elbiler eller ladbare hybrider. Det over to år før det blir et krav i Oslo at drosjer må være nullutslippskjøretøy.

Taxisjåfør Moharram Noori er en av Oslos flere tusen taxisjåfører som har reagert på de nye skiltene.

To sjåfører fikk gebyr på 900 kroner fordi de har stått der i strid med skiltet. Skiltene kom uten at forslaget ble sendt på høring til taxibransjen. Det har skapt enormt sinne blant taxisjåfører.

Tar ned skiltene

Nå har Bymiljøetaten snudd: denne uken ble skiltene tatt ned på 15 holdeplasser.

En forutsetning for at kommunen kunne sette opp skiltene var ladestasjoner på holdeplassene. Kun én av holdeplassene har slik infrastruktur i dag. Veimyndighetene mener derfor at skiltingen er i strid med tillatelsen.

Skiltet skal kun stå på holdeplassen ved Saga kino, der det er lademuligheter. Glenn Tuxen, leder i Norges Taxiforbund Oslo, er glad for det.

– Denne saken ble ikke sendt på høring til taxibransjen. Og så har Statens vegvesen sagt at det skal være lademuligheter på holdeplasser der disse skiltene skal settes opp. Derfor mener vi at kommunen ikke hadde hjemmel til å sette opp skiltene, sier Tuxen.

– Hvorfor vil ikke taxieiere kvitte seg med fossilbiler?

– Alt går an hvis man har penger, men næringen har slitt veldig under pandemien. Derfor kan man ikke kaste seg rundt og kjøpe en elbil til 600.000 kroner. Og miljøkravene innføres først i slutten av 2024, svarer Tuxen.

Kan komme opp igjen før nyttår

Jarle Kanaris, som driver taxisentralen Bytaxi og er aktiv i Senterpartiet, er blant dem som har reagert sterkest på de nye skiltene. Også han er fornøyd med at de tas ned.

– Dette viser at kommunen har gjort en feil. Men det innrømmet de etter at næringen og Vegdirektoratet måtte drive voksenopplæring for Bymiljøetaten, sier Kanaris.

Jarle Kanaris er glad for at de omstridte skiltene nå tas ned, men tror at kommunen vil prøve seg på en omkamp da de har varslet at skiltene kommer opp igjen før nyttår.

I brevet fra Bymiljøetaten står det følgende: Etaten «har oppfattet at drosjenæringen ønsker at omskiltingen skal gjøres gjeldende fra 01.11.2024, men som følge av politisk bestilling vil enkelte lokasjoner bli skiltet med ladbar motorvogn igjen innen 31.12.2022».

Kanaris mener at kommunen med dette vil prøve seg på en omkamp.

– På den ene siden innrømmer de saksbehandlingsfeil. På den andre siden varsler de at skiltene skal opp igjen før nyttår. Det er uansett to år før bystyrets frist. Vi kommer derfor til å følge opp saken videre, varsler Kanaris.

Ettergir gebyrer

Divisjonsdirektør i Bymiljøetaten, Rune Gjøs, skriver i en e-post at skiltforskriftene ble sendt på høring i tre uker etter gjeldende rutiner.

Høringspartene var Statens vegvesen, politiet og Plan- og bygningsetaten.

– Hvorfor er det satt opp skilt på holdeplasser der det ikke er ladeinfrastruktur?

– Vi tolket tillatelsen fra Vegdirektoratet slik at skiltet kunne benyttes på alle holdeplasser, svarer Gjøs.

– Hvorfor skal skiltene tas ned nå, og settes opp igjen allerede før nyttår?

– Det har oppstått en misforståelse om bruken av skiltene. Vi har derfor valgt å midlertidig ta ned skiltene. Vi vil nå se på hvordan vi kan skilte dette permanent på best mulig måte.

De som har fått gebyr, slipper å betale, bekrefter Gjøs. Han sier etaten finner to gebyrer i systemet sitt.

– Dersom det er flere som har fått gebyr, ber vi om at disse sender inn klage på vanlig måte så vil de bli ettergitt.

Dårlig tegn

Bystyrepolitiker Morten Edvardsen (Sp) har sendt spørsmål om denne saken til samferdselsbyråden. Det skjedde for en måned siden, men tirsdag ettermiddag ventet han fremdeles på svar.

– Det er et dårlig tegn når offentlige instanser skalker alle luker og ikke svarer på noe. Det tyder på at de har en dårlig sak og har tatt seg til rette. Det gjør jobben vår som ombudsfolk vanskelig når vi ikke får den informasjonen vi trenger i tide, sier Edvardsen.

Han mener samferdselsbyråd Sirin Stav (MDG) må beklage overfor drosjesjåførene.

Onsdag skriver byråd Stav følgende til Aftenposten:

«Tidlig omstilling bør lønne seg, og derfor foreslo byrådet i klimabudsjettet at noen taxiholdeplasser skulle forbeholdes utslippsfrie taxier allerede i 2022. Dette har bystyret sluttet seg til. Så registrerer jeg at Bymiljøetaten har vært litt for rask i svingene da de satt opp de omtalte skiltene, men at dette nå vil ordnes opp i.»