Ga småhus-amnesti i åtte uker. Nå vasser etaten i byggesaker.

Mange advarte om søknadsrush da det ble åpnet for åtte ukers «søknadsamnesti» i småhusområdene. Nå kan de si: Hva var det vi sa?

Det er varslet strengere regler for fremtidig bygging i småhusområder. Derfor benyttet mange seg av amnesti på åtte uker der man får behandlet sin søknad etter gamle regler.

6. april i fjor gikk bommen ned. Alle byggesøknader i Oslos småhusområder ble lagt på is. Nye, strengere regler for småhusområdene ble lansert: Det skulle bli slutt på uheldig fortetting, nedbygging av grønt og kasser med takterrasser.

Men etter press fra flere hold foreslo Høyre, Venstre og Rødt å innføre et «amnesti». Det åpnet for at folk kunne sende inn byggesøknader etter gamle regler i åtte uker fra midten av februar. Dette amnestiet på åtte uker gikk ut i midten av april. Opphevelsen førte til at saker som ble mottatt i forbudsperioden, umiddelbart ble tatt opp igjen til behandling.

Aftenposten har tidligere beskrevet hektisk aktivitet på arkitektkontorene inn mot fristen.

Nå viser tall fra Plan- og bygningsetaten (PBE) at de på åtte uker mottok like mange søknader om nye boliger som i hele 2021.

Det kom inn 345 søknader om nye boliger i småhusområdene i amnestiperioden. Til sammenligning kom det inn 344 søknader i hele 2021.

– Hva var det vi sa?

Flere advarte i forkant om at et amnesti ville føre til at det ville komme et rush av søknader. Og at mye av det planen skulle hindre ville bli godkjent. MDGs Sigrid Heiberg var en av dem.

– Det var akkurat en slik «bonanza» vi fryktet og advarte om, sier Heiberg.

Men siden opposisjonen ville tvinge gjennom amnestiet uansett, ble også MDG til slutt med på vedtaket.

– De lovet dyrt og hellig at det ikke ville komme noe rush. Men at dette skulle hjelpe noen få som var blitt urimelig behandlet, sier hun.

Nå håper hun at søknadene som er godkjent ikke vil bety for store inngrep i nabolag som skulle vært beskyttet.

– Vi får håpe det ikke blir så ille som vi kan frykte når vi ser sluttresultatet, sier hun.

Angrer ikke

Høyres James Stove Lorentzen var en av arkitektene bak amnestiet. Han innrømmer at han er overrasket over at det kom så mange nye søknader. Men han angrer ikke.

– Nei. Det var en god grunn til å gjøre dette. Og i det store bildet tror jeg dette vil stå seg.

Men nå kan det jo bli bygget mye av det ingen egentlig ønsker?

– Det kom 700 søknader som handlet om mindre ting, ikke nye boliger. Det viser hvor viktig det er for mange. Så kan det hende det kommer noen søknader på boliger vi kunne vært for uten. Men vi har hatt byggestopp i over et år, så antall boliger øker ikke mer enn normalt.

Etaten advarte

Også Plan- og bygningsetaten var skeptiske i forkant.

– Vi fryktet at å åpne for nye søknader i åtte uker kunne føre et stort antall søknader, og at enkelte av de nye prosjektene kunne undergrave noen av formålene med revisjonen av småhusplanen. Dette visste seg dessverre å stemme, sier Hanne Høybach, direktør i avdeling for byggeprosjekter i etaten til ByplanOslo.

Det er et magasin om byutvikling fra Oslo kommune.

Ikke alle søknader gjelder nye boliger. Til sammen kom det inn 1059 søknader om byggetillatelser i småhusplanområdet i amnestiperioden.

– Det er viktig å presisere at vi ennå ikke vet hvor mange av disse sakene som er omfattet av unntaksbestemmelsene, og som dermed ville ha blitt sendt inn og behandlet uavhengig av byggeamnestiet, sier Høybach.

Til sammenligning mottok etaten 375 byggesaker i småhusplanområdet mellom 15. februar og 11. april i 2021.