Oslo

Middelalder-Oslos sjeldne rom

Gamlebyen skjuler storslagne saler fra 1200-tallet.

Olavsklosterets møterom fra midt på 1200-tallet har et krysshvelv i teglstein som gjør det til Norges eldste stående teglsteinsrom.
  • Leif Gjerland
    Historieformidler
Inngangen til det hamle Olavsklosteret er strengt symmetrisk bygget med gotiske spissbuer.

I fremmede byer oppsøker vi det spesielle, men kjenner vi vår egen bys hemmeligheter?I 1624 ble befolkningen i Oslos nedbrente middelalderby tvangsflyttet over til den nye by Christiania. Den forlatte gamlebyen ble lagt under jord og etter hvert glemt, som et «Nordens Pompeii». Middelalderbyens ruiner er i dag godt synlige i Ruinparken og Middelalderparken, men Gamlebyen rommer også noen av Norges eldste bevarte rom. Det går omvisninger fra Oslo ladegård lørdager og søndager kl. 13 og 15.

Olavsklosterets rom

Ikke lenge etter reformasjonen i 1537 ble den forlatte tros klostre revet. Men i dagens Ruinparken ble den viktige østfløyen i St. Olavs kloster bevart og brukt som tilholdssted for nye, protestantiske biskoper. Senere ble det bygget ny bispebolig oppå klosterfløyen, og fortsatt holder Oslo bispekontor til der.

Inngangen til de to tilgjengelige rommene i klosterfløyen er strengt symmetrisk bygget med gotiske spissbuer. Det første rommet er armatorium med scriptorium (bibliotek med skrivestue), et mektig, tønneformet rom som fortsatt er prydet med en sart fuglefrise. Det vakre, krysshvelvede taket i rommet innenfor kan nesten ta pusten fra en. Dette er kapitelsal (munkenes møterom), og regnes som Norges eldste stående teglsteinsrom.

Bispens vinterhall fra 1200-tallet er Norges eldste stående verdslige rom.

Bispeborgens vinterhallI middelalderen var en biskop også en høyst verdslig mann, og Oslo rommet en bispeborg med egen hæravdeling. Etter reformasjonen ble borgen revet, men en av fløyene ble stående og senere brukt som fundament da man på 1700-tallet bygget opp en opplagsgård for gårdsdriften rundt, en ladegård.

Under dagens Oslo ladegård ligger derfor bl.a. biskopens vinterhall med mektige søyler og korshvelving. Dette er et ekstra sjeldent rom: Siden det ikke var til kirkelig bruk, regnes det som Norges eldste stående verdslige rom. Man kommer nærmest en fortid i ekte rom, og Vinterhallen er et sterkt rom der det av og til er konserter. For noen tiår siden ble det brukt som opptakssted for deler av filmen om Kristin Lavransdatter.