Slik skal Picasso-kunsten skjæres løs fra Y-blokken

Spesialkonstruerte transportvogner, jekketårn og flere hundre meter med ståldragere må til for å flytte de over 200 tonn tunge kunstverkene fra Y-blokken når den rives.

Hele stålkonstruksjonen som skal frakte Fiskerne fra Y-blokken, vil veie over 250 tonn.
  • Arve Henriksen

I løpet av få uker starter arbeidet med å rive Y-blokken i regjeringskvartalet. Til tross for at Norske arkitekters landsforbund og Fortidsminneforeningen har valgt å gå til retten for å få stoppet rivingen, har Statsbygg jobbet i flere måneder med å planlegge hvordan selve rivingen skal foregå. Foreløpig fortsetter dette arbeidet uavhengig av det som nå skjer i henhold til Korona-viruset.

Les også

Enkeltperson blar opp for å redde Y-blokken

Det første som skjer, er at det vil bli montert stålrammer på baksiden av kunstverket. Denne rammen vil bli værende på også når Fiskerne skal monteres på fasaden til det nye A-bygget i det nye regjeringskvartalet.

– Det vi begynner med, vil være å klargjøre for å skjære løs de to kunstverkene, Fiskerne og Måken. Vi regner med at dette arbeidet vil ta et par måneder, sier Snorre Veggan, prosjektleder for rivearbeidet i Statsbygg.

Pablo Picasso har dekorert gavlveggen på Y-blokken mot Akersgata med Fiskerne, mens Måken befinner seg inne i foajeen. Begge verkene er sandblåst direkte på murveggen av Carl Nesjar etter skisser fra Picasso.

– Selv om vi ikke har erfaring med noe lignende, har vi kjørt en rekke simuleringer og beregninger som gjør at vi er sikre på at vi har en god løsning, sier Veggan.

På hvert av de to kunstverkene vil det bli montert stålrammer, både foran, bak og under, som gjør at kunsten skal tåle flyttingen. Da først kan selve utskjæringen ta til. Dette vil skje gradvis ved at gulv og vegger som knytter kunstverket til bygget, blir skåret ut.

Lager flytteramme

Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) er engasjert for å være ansvarlig kunstfaglig kurator gjennom forberedelser, nedtagning, transport, lagring og oppsetting av kunstverkene.

– Vi kommer til å benytte to stålløsninger. Vi vil feste en stålramme i bakkant. Denne blir med videre når kunsten etter hvert skal over i det nye bygget. Samtidig vil det bli montert en ramme som skal bevare kunsten under selve flyttingen, sier Veggan.

Når stålrammene er montert, vil det bli plassert seks jekketårn på utsiden og innsiden av bygget. Jekketårnene vil bli sikret med stålsøyler som er boret ned på fjell slik at de tåler tyngden av kunsten.

Fiskerne veier alene rundt 100 tonn. Når hele stålrammen er på plass, vil hele konstruksjonen veie omtrent 200 tonn, sier han.

«Fiskerne» troner 14 meter over bakken. Derfor skal bildet senkes ned på spesialkonstruerte kjøretøyer før det kan fraktes bort.

Når jekketårnene er på plass, starter den avsluttende utskjæringen. Deretter vil kunstverket senkes ned på to spesialkonstruerte, halvannen meter høye kjøretøyer. Disse vognene vil frakte kunsten noen få meter bort til den midlertidige plasseringen.

– Dette er kjøretøyer som brukes til å flytte vesentlig større konstruksjoner enn det vi skal, som hus og broer. Men selv om det vi gjør er ganske lite målt i antall tonn, så er det et objekt man ikke frakter så veldig ofte, sier Veggan.

Når kunsten er sikret foran og bak, starter arbeidet med å skjære ut betongdekkene innvending i bygget. Disse er festet i kunsten.

Må klimasikres

For Måken vil det bli en litt annen fremgangsmåte. Også her vil det bli montert jekketårn på fast fjell. Kunstverket vil også bli sikret med ståldragere på begge sider, samt en bunnramme, før verket løftes litt opp og plasseres på en slags togvogn.

Denne vil deretter bli skjøvet ut av bygget på noe som kan ligne togskinner, før det løftes over på kjøretøyet.

– Vi kunne ha skåret hull i taket og løftet det ut, men vi anser at det ikke er den sikreste løsningen, hverken teknisk eller klimamessig. Mens Fiskerne er vant til å stå ute i vær og vind, har Måken alltid stått innendørs. Dette verket vil derfor bli klimasikret før vi frakter det ut, sier Veggan.

Når Måken er fraktet ut, vil det bli plassert i en klimatemperert boks på utsiden av Høyblokken. Her skal begge kunstverk stå i spesialkonstruerte bokser inntil de skal monteres i det nye regjeringskvartalet.

Etter nedtagning av de to kunstverkene vil de bli transportert av et spesialfirma til midlertidig lagring i bokser utenfor Høyblokken.
«Måken» vil alene veie rundt 14 tonn. Kunsten må stemples opp med fire jekketårn fra ca. 1–2 meter under kjellerdekket før den kan fraktes ut.
Før kunsten senkes ned på to spesialkonstruerte transportvogner skal den først skyves på jernbanelignende spor ut gjennom bygget.

Noe kan gjenbrukes

Kommunikasjonsansvarlig for det nye regjeringskvartalet i Statsbygg, Pål Weiby, sier til Aftenposten at de jobber uavhengig av den varslede rettssaken mot rivingen av Y-blokken.

– Vi har fått et oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, og de har gitt oss beskjed om å starte riveprosessen. Og det har vi gjort.

– Vil selve rivingen starte før påske?

– Ja, det vil jeg anta. Hele riveprosessen vil ta et sted mellom 10 og 12 måneder.

Slik er planen at kunsten skal lagres inntil de nye byggene er klare.

Da Veidekke på oppdrag fra Statsbygg i fjor vår gikk i gang med rivingen av R4, bygget som inneholdt Olje- og energidepartementet, Nærings- og handelsdepartementet og Departementenes servicesenter, ble det lagt opp til at mye av bygningsmaterialene kunne gjenbrukes. Det samme er tilfelle med Y-blokken.

– Vi ser absolutt på muligheten for dette. Det kan være alt fra vasker og lamper til bygningsmaterialer. Det er blant annet snakk om å gjenbruke teakrammene rundt vinduene.

– Hva med den nærmest ikoniske vindeltrappen innvendig?

– Nei, det ser ikke ut til at det lar seg gjøre.