Oslo

Folket vil beholde kinoene

Byrådet har hatt stort hastverk med å selge unna kinoene. En dårlig beslutning, mener osloborgerne.

Martine Teigen og Christian Brenna frykter at smale filmer ikke vil ha like gode kår hvis private eiere skal stå for kinodriften i Oslo.
  • Øyvind Bosnes Engen

Kulturbyråd Hallstein Bjerckes (V) planer om å selge unna Oslo Kino har ikke vært en vinner blant byens befolkning. Kinogjengerne Christian Brenna og Martine Teigen frykter at private aktører ikke vil satse på smale filmer i like stor grad som det gjøres i dag. De har følgende dom over byrådets salgsplaner:

— Kinoen i Oslo fungerer fint. Bare la det være som det er.

Og de er ikke alene: Bare 13 prosent av Oslos befolkning støtter byrådets planer om å selge Oslo kino. Til sammenligning er hele 50 prosent av osloborgerne negative til kinosalg. Det kommer frem i en spørreundersøkelse utført av Respons analyse på vegne av Aften.

- Ingen grunn til å selge

Etter en hastebehandling vedtok bystyreflertallet for to uker siden å gi byrådet fullmakt til å selge kinoene. Leder Marianne Borgen i SVs bystyregruppe er kritisk til at byrådet har hatt det så travelt, og har fryktet at folk flest ikke får tid til å sette seg inn i saken før kinoene er solgt. Bystyregruppen har underveis kjørt en informasjonskampanje med flyere, for å orientere befolkningen om byrådets salgsplaner.

Les også

Oslo Kino blir solgt

— Dette er gledelige tall. Jeg tror det først og fremst er et uttrykk for at folk opplever at de har et godt kinotilbud, og de ser ingen som helst grunn til å selge. Jeg tror også mange har sett en fare for at vi fort kan få et dårligere tilbud hvis vi selger Oslo Kino, sier Borgen.

Også blant partiene som stemte for kinosalg i bystyret er flertallet av velgerne negative, viser Aftens undersøkelse. Blant velgerne til kulturbyrådens eget parti er 52 prosent av de spurte kinosalgsmotstandere, mens bare 12 prosent støtter salget.

— Dette må være klar tale fra oslofolk. Nå håper jeg bare byrådet tar dette inn over seg, sier Borgen, og minner om fjellvettregel nummer åtte:

— Det er ingen skam å snu. Så lenge Oslo Kino ikke er solgt, går det an å ta saken tilbake til bystyret for en ny behandling.

Byråden fortsatt overbevist

Det er imidlertid lite som tyder på at kinobyråden vil følge Borgens råd.

— Det er ikke aktuelt. Jeg driver ikke politikk etter meningsmålinger eller hva jeg blir populær av. Dette gjør jeg for å sikre Oslos innbyggere et best mulig kinotilbud. Og hvis de ikke tror det, er jeg overbevist om at de ser det når vi finner en ny eier, sier Hallstein Bjercke (V).

Han har brukt tiden etter at han ble satt inn som byråd til å sette seg inn i hvordan kinoteknologien og -markedet vil utvikle seg, og er overbevist om at Oslos kinogjengere vil være best tjent med en privat eier. Ifølge Bjercke er det ingen grunn til å tro at privatisering vil føre til at tilbudet snevres inn.

— Oslo Kino har aldri vært drevet mer kommersielt enn i dag. Det eneste vi har er et avkastningskrav og noen konsesjonsvilkår som de nye eierne også må følge. Likevel har tilbudet aldri vært bredere, og vi har aldri hatt flere forestillinger og titler enn nå, sier han.

- Hva tror du det skyldes at så mange av osloborgerne er uenige med deg?

— De har fått et veldig komplisert spørsmål å svare på. Forutsetningen for å svare er at de kjenner den ventede utviklingen i kinoteknologien og -markedet. Jeg forventer ikke at alle Oslos innbyggere kan sette seg inn i dette.

2606OsloKino.ai