Elden inn i Veireno-saken før ankebehandlingen

Tidligere Veireno-sjef Jonny Enger har byttet ut advokat Christian Lundin som forsvarer etter dommen i Follo tingrett. John Christian Elden har tatt over.

Avfallet hopet seg opp Oslo rundt da Veireno i 2016 og 2017 fikk problemer med å hente søppel i henhold til avtalen. Nå skal Borgarting lagmannsrett behandle anken til Veireno-sjef Jonny Enger, som ble dømt til ett år og tre måneders fengsel for brudd på arbeidstids- og sikkerhetsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix
  • NTB-Steinar Schjetne

Enger ble i Follo tingrett i fjor høst dømt til ett år og tre måneder i fengsel for en rekke grove brudd på arbeidsbestemmelsene og HMS-regelverket i arbeidsmiljøloven da han var daglig leder av Veireno. Selskapet drev søppelinnhenting i Oslo og ti Vestfold-kommuner fram til det meldte oppbud.

Straffen var strengere enn aktor ba om. Enger karakteriserte dommen som absurd og erklærte raskt at den ville bli anket.

Når anken mandag skal opp for Borgarting lagmannsrett er Engers daværende forsvarer, advokat Christian Lundin, byttet ut med den meritterte forsvarsadvokaten John Christian Elden.

Enger bestrider ikke beskrivelsene i tiltalen, men erklærte seg uskyldig i tingretten. Han mente det forelå en nødrettssituasjon da søppelhentingen i Oslo ble prekær.

– Usedvanlig streng

Da avfallet hopet seg opp i hovedstaden gjennom høsten 2016 og vinteren 2017, fikk Oslo kommune etter hvert over 30.000 klager fra byens innbyggere. Enger slo selskapet konkurs 22. februar i fjor. Da hadde Oslo kommune hevet kontrakten. Kort tid senere ble selskapet anmeldt av Arbeidstilsynet.

VT-gruppen, morselskapet til Veireno som Enger også var daglig leder for, ble dømt til en foretaksstraff på 4,5 millioner kroner.

– Tingrettens dom er den første av sitt slag, med en usedvanlig streng straffutmåling, ved bruk av fengsel, der andre får bøter. Det erkjennes at ansatte har hatt for mye overtid, men det er ingen forholdsmessighet med straffutmålingen, har Elden skrevet i en epost til Fagbladet.

Systematiske brudd

Follo tingrett kom til at Enger var ansvarlig for systematiske, bevisste, grove og gjentatte brudd på arbeidsmiljøloven både da selskapet hadde ansvar for renovasjon i Oslo fra oktober 2016 til januar 2017 og i Vestfold fra oktober 2015 til november 2015.

Arbeidstilsynet mente å kunne dokumentere over 2.000 brudd på arbeidsmiljøloven i de to fylkene.

Follo tingrett mente det var skjerpende for Enger at praksisen fortsatte fra Vestfold til Oslo og at dette medførte alvorlig fare for liv og helse.

Borgarting lagmannsrett har satt av fem dager til ankebehandlingen. Hele saken skal opp til ny, fullstendig gjennomgang.