Oslo

Enige om byvekstavtale og finansieringen av Fornebubanen

Regjeringen signerer onsdag en ny byvekstavtale med Oslo og Akershus. Denne sikrer blant annet nye midler til kollektiv- og samferdselsprosjekter i området. Staten går inn med 8,5 milliarder kroner.

  • NTB

Dermed fortsetter planleggingen av den 8,3 kilometer lange T-banen mellom Majorstuen og Fornebu.

Byrådet i Oslo truet i mai med nedleggelse av utbyggingsplanene for Fornebubanen fordi det var sådd tvil om staten ville ta halve regningen. Det skjedde etter at staten og lokale myndigheter ikke hadde blitt enige om en såkalt byvekstavtale for Oslo og Akershus.

Byvekstavtalen ble etter nye forhandlinger signert av staten og lokale myndigheter onsdag kl. 13.

Prisen på banen er nå oppe i 16,2 milliarder kroner. Tidligere var anslaget mellom 11 og 12 milliarder.

Hallstein Bjercke, leder i Oslo Venstre, er fornøyd med at byvekstavtalen nå signeres.

– Jeg er stolt over at Venstre i regjering har vært så krystallklare på at byvekstavtalene ikke skal røres. Nå går staten inn med 8,5 milliarder kroner til kollektiv-, sykkel- og gatetiltak langs riksvei, og stasjons- og knutepunktutvikling langs jernbanen. I tillegg er Oslo og Akershus enige om finansieringen av Fornebubanen, dette er en gledens dag, sier Bjercke.

Les også

  1. Ap mener Frp vil fjerne Fornebubanen og bybanen i Bergen fra bypakkene

  2. Det er bare tre år siden de inngikk bompengeavtalen. Allerede nå er det klart at budsjettet sprekker.

  3. Vil ha nye forhandlinger om Oslopakke 3

Les mer om

  1. Oslopakke 3
  2. Akershus
  3. Samferdsel