Oslo

Det flyter over av brukte munnbind på T-banestasjonene. Passasjerenes ansvar, sier Oslo Sporveier.

Sporveien understreker at munnbindene skal være på til man har forlatt stasjonsområdet. – Ikke plukk dem opp, sier FHI.

Brukte munnbind lå strødd ved søppelkassene på Stortinget T-banestasjon tirsdag morgen.
 • Inger Lise Hammerstrøm
  Journalist
 • Tine Dommerud
  Journalist

Mandag trådte regjeringens anbefaling om å bruke munnbind i kollektivtrafikken i rushen i kraft i Oslo.

Tirsdag morgen får Aftenposten flere henvendelser om overfylte søppelkasser og brukte engangsmunnbind som flyter rundt på stasjonsområder flere steder i byen.

– Munnbindene skal være på til man har forlatt stasjonen, sier kommunikasjonssjef i Sporveien, Cato Asperud.

Problemet er at den informasjonen kun er tilgjengelig på Ruters hjemmesider. Og heller ikke der går det klart frem at man skal bære munnbindet til man er ute av T-baneområdet.

Blant passasjerene Aftenposten snakket med i morgenrushet mandag, hersket det også noe forvirring om hvor lenge munnbindet egentlig bør være på.

Håper passasjerene tar ansvar

Ikke ta av deg eller kast munnbindet før du er ute av transportmiddelet og har forlatt området med trengsel, står det på hjemmesiden Asperud viser til. Han mener det fremkommer tydelig nok at munnbindet skal være på til man har kommet ut av stasjonen.

– Er det aktuelt å gå bredere ut med informasjon om munnbindbruk på T-banen og T-banestasjoner?

– Det kan fort være det, vi må se an hvordan praksisen blir. Det er en løpende vurdering vi gjør, sier Asperud.

Slik så søppelkassen på Stortinget T-banestasjon ut tirsdag morgen.

– Nå som dere vet at brukte munnbind ligger strødd, vil dere gjøre informasjonen om hvordan man bruker munnbind på T-banen og i T-baneområder, lettere tilgjengelig?

– Hvis det blir et problem, vil vi gå rett ut og fortelle om det. Så håper jeg inderlig at alle der ute er sitt ansvar bevisst og har munnbindet på til de har forlatt T-banestasjonen, sier Asperud.

Kommunikasjonssjef i Oslo Sporveier, Cato Asperud, håper folk tar ansvar og kaster munnbind i en søppelkasse, ikke på bakken.

Hvis man ikke finner en søppelkasse, skal man ifølge Asperud putte munnbindet i lommen til man finner et egnet sted å kaste det.

Hvorvidt søppelkassene skal tømmes oftere nå etter at munnbindanbefalingen trådte i kraft, er også noe som vurderes fortløpende, opplyser Sporveienes kommunikasjonssjef.

FHI: Ikke direkte smittefarlig

Ifølge FHI er ikke brukte munnbind som slenger rundt, direkte smittefarlige.

– Munnbind bør ikke kastes på bakken så de flyter. Men så lenge du ikke plukker dem opp med hendene uten å rengjøre dem etterpå, utgjør de ikke noen smittefare, skriver Bjørn Iversen i en e-post til Aftenposten. Han er overlege ved Folkehelseinstituttet.

Han sier det er forsvarlig å kaste brukte munnbind som vanlig avfall, men sier publikum ikke bør plukke dem opp.

– Det skal du ikke gjøre med mindre du jobber som renholder for Sporveien, sier han.

I et notat sendt til Helse og omsorgsdepartementet i forrige uke anbefalte Folkehelseinstituttet blant annet at avfallskapasiteten økes når flere nå bruker munnbind. (Se faktaboks om retningslinjer).

– De som er ansvarlige for transporttjenestene, bør øke kapasiteten for å kunne håndtere den økte mengden avfall som munnbindene medfører, skriver Iversen til Aftenposten.

Cato Asperud i Oslo Sporveier, skriver i en e-post til Aftenposten at notatet fra FHI er ukjent for dem.

Les mer om

 1. Koronaviruset
 2. Munnbind
 3. Sporveien
 4. Ruter
 5. Oslo