Oslo

Halv pris på månedskort utenom rushtidene, foreslår Høyre. Urealistisk, svarer MDG.

Oslo Høyre tror forslaget kan minske presset på kollektivtrafikken.

Oppmerkingen gir klar beskjed, men ansvaret ligger hos de reisende. Hvordan få færre til å reise når presset er størst, kan bli et av høstens store temaer.
  • Sigrid Gausen
    Journalist

Bystyrerepresentant Nicolai Øyen Langfeldt og Oslo Høyre foreslår å halvere prisen på månedskort, men bare for dem som reiser utenfor rushtidene.

Selv om forslaget kommer som et koronatiltak for å begrense mulig smittespredning, ser Langfeldt for seg at ordningen kan gjøres permanent.

– Vi må få ned presset i kollektivsystemet, og dette kan være en god løsning. Kollektivsystemet har egentlig god kapasitet ellers på dagen, unntaket er to timer om morgenen og ettermiddagen.

– Er det realistisk å tro at det vil påvirke riktig reisegruppe?

– Jeg tror flere næringslivsaktører har sett at det er gode muligheter for å gjøre arbeidshverdagen mer fleksibel. Man trenger ikke nødvendigvis bare innføre hjemmekontor for å benytte denne rabattbilletten, men ha større frihet for fleksitid slik at flere kan reise utenom rushet.

Nicolai Øyen Langfeldt (H).

Løsning prøvd ut i utlandet

Bomringen i Oslo har allerede en lignende prisstruktur, hvor passeringer utenom rushtidene er vesentlig billigere.

I enkelte storbyer i utlandet, blant annet London, er rushtidsprising innført i kollektivtrafikken. Men i Norge har forslag om dette knapt vært på bordet før.

Dermed er det vanskelig å si hva det vil koste. En del vil kjøpe det billigere månedskortet, som betyr tapte inntekter for en kollektivtransport som allerede er i krise. Men det kan også utløse nye salg.

Høyre-politiker Langfeldt foreslår at forslaget kan bli tatt med inn i Oslopakke 3-forhandlingene, som står helt i stampe på grunn av konflikten om ny E18, eller at byrådet kan ta det med til Ruters generalforsamling. Oslo eier 60 prosent av Ruter.

– Jeg tror vi må være flinkere til å prøve ut litt nye ting og ikke bare benytte tradisjonelle løsninger for morgendagens utfordringer, sier Langfeldt.

Les også

Oslo blir første by i verden som styrer T-banen over mobilnettet

MDG vil ikke engang utrede forslaget

Sirin Hellevin Stav er MDGs gruppeleder i bystyret, og hun leder bystyrets miljø- og samferdselsutvalg. Hun avviser forslaget.

Sirin Stav (MDG).

– MDG har lenge ment at vi må gjøre kollektivtilbudet bedre og billigere. Så her ønsker jeg Oslo Høyre velkommen etter. Men Oslo eier ikke Ruter alene, men sammen med Viken. Derfor er det dessverre urealistisk å få til reduserte kollektivpriser, både generelt eller i rushtiden, skriver hun i en e-post til Aftenposten.

Stav kommer også med en kraftsalve mot Høyre, som hun mener mangler troverdighet på feltet.

– Gang på gang har Høyre gått i bresjen for økte kollektivpriser. De har økt momsen på kollektivtransport ikke mindre enn to ganger i regjering og stilt krav om økte kollektivpriser i Oslopakke 3-forhandlingene. Og da vi satte av penger for å kutte kollektivprisene, hevdet Høyre at dette var ulovlig, skriver Stav i en e-post.

Det siste viser til en konflikt i vinter om hvorvidt måten de rødgrønne konkret ønsker å frigjøre penger til priskutt på enkeltbilletter på, er lovlig. Daværende samferdselsminister fra Frp sa nei. Før sommeren godkjente Fylkesmannen det.

Nicolai Øyen Langfeldt i Høyre svarer slik:

– I stedet for å ønske nytenkning og innovasjon i kollektivtrafikken går MDG her på autopilot. Stav vet like godt som meg at partiet hennes stemte ned Høyres forslag om reduserte billettpriser ved to anledninger det siste året. Billettprisene har økt dramatisk under MDG-styre i Oslo.

– At det har vært et krav om økte billettpriser fra vår side i Oslopakke 3-forhandlingene, kan ikke leses som noe annet en renspikket sludder, sier han.

Les også

«Bali, Bermuda og Rimini må gjerne vente, men turene med T-banen er et dypt og inderlig savn», skriver kommentator Halvor Hegtun

Viken Høyre: – Ikke en god idé

Viken eier de resterende 40 prosentene av Ruter. Der har spesielt Høyre, som etter valget i 2019 sitter i opposisjon, flere ganger markert seg imot å redusere prisene.

Anette Marie Solli er gruppeleder for Høyre i Viken. Hun er uenig i forslaget fra sin partifelle i hovedstaden.

– Vårt hovedfokus i Viken må være å etablere flere ruter. Det er mange som har en jobb de må være på fysisk, til en bestemt tid. Det er flere partier som er opptatt av å få ned prisene, men det er ikke noe hjelp for oss i Viken, sier hun.

Solli viser til at det som vil gjelde Oslo, også vil slå ut i resten av Viken. I dag har de to fylkene en felles pris- og sonestruktur.

– For oss vil et slik forslag gi en helt annen lønnsomhet. Vi er avhengige om å måtte samarbeide, og eventuelt må vi se om vi kan utvikle en egen modell for denne typen billettering, sier hun.

Les mer om

  1. Koronaviruset
  2. Kollektivtransport
  3. Oslo
  4. Ruter
  5. Bystyret
  6. Oslopolitikken