Oslo

Ny strid om Husebyskogen

Oslo kommune risikerer millionbøter hvis planene om ny vannreserve ikke spikres i høst.

  • Marthe Øvergård
Husebyskogen er et populært turområde i bydel Vestre Aker.
På midten av 2000-tallet gikk 40 mål av Husebyskogen til den nye amerikanske ambassaden. Naboene kjempet for å unngå utbygging i friområdet, men tapte til slutt den bitre striden i Høyesterett.
Naboene oppfattet at skogen ble vernet etter forrige runde, men nå kan Oslos nye reservevannforsyning stjele enda en bit av skogen.
Vannreserven skal bygges for å sikre drikkevannet til Oslos befolkning hvis noe skjer med Oset vannbehandlingsanlegg ved Maridalsvannet (bildet).
Striden står om dette jordet i utkanten av skogen. Er det mulig å sikre at vannforsyningen står ferdig i tide og samtidig verne skogen?
Hvis det nye forslaget blir vedtatt, kan «Hundejordet»/«Blomsterjordet» se slik ut når det er ferdig.

I dag får 90 prosent av byens befolkning vannet sitt fra Maridalsvannet. Og slik situasjonen er nå, risikerer nesten 300.000 å miste vannet i løpet av få timer dersom vannet blir forurenset eller vannbehandlingsanlegget blir satt ut av drift.

I 50 år har det vært snakket om å få på plass en fullgod reserve. Og etter sommeren skal politikerne vedta de konkrete byggeplanene.

Les hele saken med abonnement