Oslo

Rusavhengige i Oslo kan ha tusenvis av kroner til gode

Oslo kommune har satt av nærmere 50 millioner kroner for å dekke utgiftene etter at 2800 rusmisbrukere kan ha betalt for mye egenandel på rusinstitusjoner i Oslo.

Tyrilistiftelsen på Kampen har i dag 20 heldøgns rehabiliteringsplasser. Beboerne her er blant dem som kan ha betalt for mye i egenandel.
  • Arve Henriksen
    Arve Henriksen
    Journalist

I desember i fjor kunne Dagsavisen avdekke at Oslo kommune har tatt betalt av rusavhengige for plasser på institusjoner i Velferdsetaten. Ifølge en forskrift fra 2012 hadde ikke kommunen lov til å ta betalt for disse plassene.

Det betyr at 2800 rusmisbrukere i teorien kan ha betalt for mye i egenandel. 2. mai åpner nå et egenandelssekretariat i Oslo sentrum som skal hjelpe de som har krav på tilbakebetaling.

– Anslaget på 2800 er nok noe høyt. Erfaringsmessig er det rundt 25 prosent av beboerne som har sosialhjelp, og da har kommunen betalt alle utgifter. Hvis dette berører 75 prosent som har egen inntekt, så er tallet antagelig nærmere 1800, sier Ellen Moen Rønning-Arnesen, byrådssekretær ved byrådsavdelingen for eldre, helse og arbeid.

Antallet institusjoner er blitt redusert siden 2012. Totalt angår dette derfor nå rundt 30 institusjoner.

Les også

Mårten Pella har sagt farvel til forbrukersamfunnet. Det er han ikke alene om.

Unnlot å endre

– De som hovedsakelig kan være berørt, er de som har hatt egen inntekt i form av f.eks. uføretrygd eller arbeidsavklaringspenger. Hvor stor andel av disse som har egen inntekt, må undersøkes nærmere, sier Rønning- Arnesen.

Bakgrunnen for det som nå skjer, er at det i 2012 ble innført en endring i kravet til egenandel. Tilpasningene som skulle vært gjort av kommunen, var å erstatte den faste satsen for egenbetaling som ble bestemt av bystyret hvert år, til en sats som var individuelt beregnet for den enkelte ut fra vedkommendes inntekt. Dette ble imidlertid ikke gjort. I stedet opererte kommunen som før.

En feil Oslo kommune gjorde mellom 2012 og 2018 har ført til at mange i rusmiljøet har tusenvis av kroner til gode fra Oslo kommune.

– Det viktigste var at den nye forskriften tydeliggjorde hjemmelsgrunnlaget for egenbetaling; dvs. at det var helse- og omsorgstjenesteloven og denne lovens forskrifter som skulle anvendes, også for kommunale rusinstitusjoner, sier Rønning-Arnesen.

Les også

Han solgte våpen i Orderud-saken. Etter år med rus, gjeld og kriminalitet var uførhet neste steg. Så fikk han en sjanse. | Arman Vestad og Hege Nilsen Ekberg

Vil være sikker

Oslo kommune har nå satt av nærmere 50 millioner kroner som er øremerket til tilbakebetalingene.

– Det kan vise seg at dette er et veldig høyt tall, men vi vil heller ta litt i. Hvor mye det totalt kan være snakk om kan vi ikke si noe eksakt om før man har saksbehandlet kravene, sier hun.

Les også

Småbarnsfaren ble narkokurer for å betale pokergjeld

Hver enkelt sak vil nå bli gjennomgått basert på innkomne søknader. Har brukerne mottatt økonomisk sosialhjelp, har de antagelig ikke betalt for mye, og har derfor ikke krav på penger.

2. mai åpner egenandelssekretariatet i Oslo sentrum, som skal hjelpe de som har krav på tilbakebetaling. Til nå har det vært begrenset med pågang fra personer som mener de kan ha betalt for mye.

– Egenandelssekretariatet vil sende ut brev til alle som bor eller har bodd ved en kommunal institusjon i løpet av den perioden det er snakk om. Kommunen har hittil blitt kontaktet av ganske få, men vi regner med at pågangen øker nå som vi har sendt ut informasjon. Sekretariatet blir bemannet med tre saksbehandlere ved oppstart, og så vil kommunen tilpasse bemanningen til behovet underveis, sier hun.

Les mer om

  1. Uføretrygd
  2. Rus