Oslo

Over 20 prosent økning i antall klager til Oslo politidistrikt i løpet av ett år

Politihuset på Grønland i Oslo.

Oslo politidistrikt mottok 211 klager i 2019. De inneholdt alt fra alvorlige anklager til tilfeller der politiet erkjenner at «ting kunne gått bedre».

  • Marianne Stensland
    Journalist

De ferske tallene er å finne i en nylig publisert rapport om klagesaker til Oslo politidistrikt i 2019.

En oversikt over såkalte «avgjørelseskoder» viser hvordan klagene er blitt vurdert.

  • 26 klager ga «grunnlag for kritikk».
  • 76 forhold ble regnet som «uheldig, men ikke grunnlag for kritikk».

Ifølge rapporten kan klagesaker føre til tiltak overfor ansatte og resultere i endringer av praksis eller prosedyrer. Det skal være flere eksempler på klager i 2019 som resulterte i samtaler med ansatte og gjennomgang av rutiner.

«Grunnlag for kritikk» omtales som «en vid boks». Den inneholder alt fra saker der man «erkjenner at ting kunne gått bedre», til hendelser der det er grunn til å sette spørsmålstegn ved skikkethet hos ansatte eller politiets rutiner.

Alvorlige saker følges opp ved at det «skjer en personalmessig oppfølgning», skriver Oslo politidistrikt i et svar til Aftenposten. Det kan være samtaler, opplæring eller at involverte settes til andre oppgaver.

Vanskeligheter med å få time på passkontoret

I 2017 ble Oslo politidistrikt slått sammen med det tidligere distriktet Asker og Bærum. Ifølge rapporten ble økningen i antall klager dette året tilskrevet sammenslåingen. Tallet holdt seg stabilt i 2018. I 2019 økte imidlertid antallet klager med over 20 prosent.

Hvorfor politidistriktet nå opplever en økning, er det ifølge rapporten ikke mulig å trekke noen bastante konklusjoner om basert på endringer over to år.

I sitt svar til Aftenposten skriver Oslo politidistrikt at det delvis handler om høyere tall etter sammenslåingen, og at de da fikk mange klager fra personer som var misfornøyd med at det var vanskelig å få time på passkontoret. Det skal det nå være iverksatt tiltak for.

Til tross for en økning i antall klager omtaler rapporten flere ganger antall klager og måten disse håndteres på, i positive ordelag.

Oslo politidistrikt skriver i sitt svar at de mener det er grunnlag for dette. Det vises til hvordan klagene behandles, og at gjennomsnittlig saksbehandlingstid i dag er rett over to uker.

Avkrevde 14 år gammel gutt ID i jakt på biltyv

I 2019 gjaldt 15 klager etnisk diskriminering. Av disse er to forhold regnet som kritikkverdige, mens fire er vurdert som «uheldige».

Ved et tilfelle ble det klaget på kontroll av en ung gutt i forbindelse med at politiet lette etter en biltyv. Ifølge klageren hadde ikke den 14 år gamle sønnen fått ringe foreldrene, og han opplevde politiet som svært skumle. Gutten ble bedt om å legge frem ID han ikke hadde. Saken ble sendt til opplæringsansvarlige i Oslo politidistrikt og tatt opp med de ansatte som var involvert.

På spørsmål om hvordan diskrimineringssaker følges opp, svarer politidistriktet at sakene brukes som eksempler i den interne opplæringen, og at det blant annet er laget film av et par av sakene til dette formålet.

Sosiale medier og fuglehold til besvær

Politiets bruk av sosiale medier må ifølge rapporten «stadig settes fokus på».

Som eksempel omtales et tilfelle der politiet tvitret om en nabo som hadde dratt på påskeferie og overlatt et antall kalkuner til seg selv i garasjen. Politiet skrev at kalkunene holdt et «svare leven», og at en patrulje var på vei for å få dem til å dempe seg.

Etterpå ble det slått fast at Twitter-meldingen ga grunnlag for kritikk, både fordi kalkuneieren var lett identifiserbar, og fordi meldingen opplyste om at huset sto tomt. Politiet mener de heller ikke hadde grunnlag for å si at kalkunene «var overlatt til seg selv».

Det er ifølge rapporten ikke et mål i seg selv å ha lave tall, og Oslo politidistrikt oppfordrer publikum til å bruke klageordningen dersom de er misfornøyde.

«Vi ser nå på hvordan vi kan gjøre den ytterligere kjent», opplyser politidistriktet.

Les mer om

  1. Oslo
  2. Politiet