Oslo

Statsbygg frikjent på alle punkter

Klagen fra 19 arkitektkontorer på konkurransen om å tegne nytt regjeringskvartal, er avvist. Klagenemnda for offentlige anskaffelser mener Statsbygg fulgte regelverket.

Team Urbis vant i 2017 konkurransen om å tegne det nye regjeringskvartalet. Foto: Team Urbis / Statsbygg / Statsbygg

 • Arve Henriksen
  Arve Henriksen
  Journalist

Team Urbis ble i slutten av september i 2017 utropt som vinner av konkurransen om å utforme det nye Regjeringskvartalet i Oslo. De vant med konseptet Adapt. Det skapte reaksjoner.

Fem av de tapende teamene, som består av 19 arkitektkontorer, klaget avgjørelsen inn for Klagenemnda for offentlige anskaffelser (Kofa). Klagerne mente Team Urbis hadde en konkurransefordel gjennom å sitte på reguleringsplanen som de andre deltagerne ikke fikk innsyn i.

I tillegg mente klagerne at medlemmer av juryen skal ha jobbet tett med nøkkelpersoner i vinnerteamet om utformingen av planen.

Nå foreligger avgjørelsen. Kofa slår fast at Statsbygg ikke brutt regelverket for offentlige anskaffelser.

I vedtaket heter det at Nordic Office of Architecture ikke har mottatt noen informasjon av vesentlig betydning for plan- og designkonkurransen som ikke senere ble gjort tilgjengelig for de andre tilbyderne. Statsbygg frikjennes også for påstandene om brudd på reglene om rådgiverhabilitet.

– Vi har hele tiden opptrådt korrekt i denne saken, derfor er det godt at den nå er ute av verden. Klagerne har ikke fått medhold på noen punkter eller innsigelser, sier kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Aschim i Statsbygg.

Kan lære av dette

– Hvilken lærdom kan dere dra fra denne saken?

– Det var 54 selskaper med i denne konkurranse, 19 av disse valgte å gå videre med en klagesak. Det er mange nok til at det ligger et læringselement i dette. Vi har gjort alt riktig i forhold til lovverket og konkurranseinstituttet. Men vi kan samtidig bli enda tydeligere i måten vi informerer på i slike saker, sier Njaa Aschim.

Advokat Inger Roll-Matthiesen, som representerer de fem teamene, sier til Aftenposten at de tar avgjørelsen i Kofa til etterretning. De mente at Statsbygg hadde brutt anskaffelsesforskriftens bestemmelser om rådgiverhabilitet, uavhengighet og anonymitet.

Les også

Søker om å rive Y-blokken: – Valget oppleves nesten fiendtlig, sier arkitekt

– Våre klienter er naturlig nok skuffet og litt overrasket. Samtidig var det viktig for dem å få belyst sakens kjernespørsmål. De mente det var et samfunnsansvar å si fra. Her var det forhold som indikerte at den tilliten som deltagere skal ha til at konkurranser ikke skjedde i henhold til gjeldende regelverk. Derfor ba de Kofa om en rådgivende uttalelse, sier Roll-Mathisen.

Selv om Kofa ga Statsbygg medhold, mener advokaten at det var viktig å få belyst viktige spilleregler for arkitektbransjen.

Les mer om

 1. Statsbygg
 2. Konkurranse
 3. Aftenposten
 4. Regjeringskvartalet

Relevante artikler

 1. KULTUR

  Vedtak om riving av Y-blokken blir stående

 2. NORGE

  Årets minnemarkering av 22. juli blir digital. Pårørende håper et fysisk minnested står klart neste år.

 3. OSLO

  Sivilombudsmannen sier nei til stoppe rivingen av Y-blokken

 4. KULTUR

  Utøya-minnesmerket vil runde 300 millioner kroner

 5. OSLO

  Kommunaldepartementet ber Statsbygg iverksette riving av Y-blokken

 6. NORGE

  Søksmål kan forsinke Utøya-minnesmerke