Disse er kandidater til å bli Årets osloborger

Noen osloborgere har gjort en ekstra innsats for byen sin det siste året.

Kandidater til Årets osloborger er: Petter Stordalen, Nasreen Begum, Lars Saabye Christensen, Amund Kveim og Eline Thorleifsson.
  • Osloby-redaksjonen
  • Stemmegivningen er avsluttet

Alle kandidatene til Årets osloborger presenteres nå i en stor intervjuserie. Du kan stemme på din favoritt nederst i saken.

For noen uker siden startet Aftenposten jakten på menneskene som fortjener en utmerkelse for sin innsats for Oslo i 2019.

Årets osloborger skal være «en ildsjel som har beveget seg utenfor eventuelle stillingsinstrukser. En person som bruker tid og krefter på å gjøre hverdagen litt bedre for sine medmennesker. En som har gjort Oslo enda litt bedre å leve i.»

Aftenpostens lesere har sendt inn en rekke forslag til hvem de mener fortjener prisen. De som nå er nominert, er blitt pekt på av leserne, i tillegg til at de er blitt vurdert av Aftenpostens egen jury.

  • Gi din stemme nederst i saken:

Lars Saabye Christensen

Lars Saabye Christensen (66) er den ultimate osloforfatteren og har gjennom hele sin forfatterkarriere skrevet om byen. Vi nevner blant annet Beatles, Bly, Herman og Halvbroren – og ikke minst Byens spor.

Gjennom sine bøker fremstår denne eminente forfatteren som en ildsjel som brenner for byen vår. Han bidrar til å gjøre hverdagen litt bedre for sine mange lesende medmennesker. Han har skrevet seg inn i folks hjerter.

Les også

Lars Saabye Christensen: – Jeg skriver ut ifra en stor kjærlighet til Oslo


Amund Kveim

Amund Kveim (59) har vært leder for ildsjelsforeningen Østensjøvannets Venner i 20 år. Foreningen ble dannet i 1988 og jobber utrettelig for å bevare og passe på naturen og fuglelivet rundt vannet til glede for alle byens turgåere.

Foreningen har sørget for at området rundt vannet fikk status som naturreservat. Dette har forhindret utbygging for nær vannet. Frivillige dugnads-ildsjeler med Kveim i spissen sørger for at både vannet og naturen rundt ivaretas på best mulig måte. De kjemper en hard kamp mot fortetting og utbygging i den sårbare naturen.

Les også

Amund Kveim kan bli Årets osloborger: – Miljøengasjement må også være lokalt


Nasreen Begum

Nasreen Begum (43) startet og driver Bydelsmødre i Oslo i 2016. Hun mobiliserer ressurspersoner som bidrar til å forbedre livet til innvandrere og mennesker som faller utenfor samfunnet. Målet er å få innvandrermødre til å bli mer aktive i sitt lokalmiljø. Ved at mødrene er synlige og til stede, får også barna det bedre, mener Begum.

Hennes tiltak har gjort avstanden kortere mellom individer med behov for hjelp, og det offentlige hjelpeapparatet og private/frivillige ressurser. Nettverket er nå aktivt i fem bydeler og har fått en mannlig avlegger, nemlig Bydelsfedre.

Les også

Nasreen Begum kan bli Årets osloborger: – Jeg vil nå ut til en gruppe som ofte har mistet tillit til samfunnet


Petter Stordalen

Med to nyåpnede hoteller i Oslo sentrum i 2019 og et stort prosjekt på Hasle har Petter Stordalen (57) bidratt til å gjøre Oslo enda mer attraktiv for tilreisende og byens egne beboere.

Hotellet Amerikalinjen minner oss om en viktig del av norgeshistorien. Bygget, som ble oppført i 1915–1919, huset opprinnelig hovedkvarteret til rederiet Den norske Amerikalinje og ble fredet i 2017. Siden da har det gjennomgått en omfattende restaurering før det åpnet i april i år. Stordalen håper hotellet, som har restauranter og en jazzbar, kan bidra til å gjøre området rundt Oslo S like trivelig som Youngstorget.

Les også

Petter Stordalen kan bli Årets osloborger : – Oslo er 95 % veldig bra


Eline Thorleifsson

Eline Thorleifsson (52) er lege på Overgrepsmottaket i Oslo og har en enorm omsorg og stå-på-vilje for pasientene. Hun oppleves som rolig, imøtekommende og løsningsorientert i sitt arbeid med mennesker i en ekstrem situasjon.

Det å møte trygge og gode fagpersoner i hjelpeapparatet kan ha avgjørende betydning for mennesker i krise og sårbare situasjoner. Som fagperson og kollega blir Eline Thorleifsson beskrevet som kunnskapsrik og raus.

Les også

Eline Thorleifsson kan bli Årets osloborger: – Jeg kan ikke se for meg at det finnes et bedre sted å jobbe