Minoritetene dominerer på tannlegestudiet

- I landsbyen til foreldrene mine har de en mann med tang som trekker ut tennene. Da jeg ringte foreldrene mine og fortalte dem at jeg skal bruke fem år på å bli tannlege, ble de ikke så imponerte, sier Ahmet A. Yilmaz.

Selv tannlegestudenter kan ha hull i tennene. Ahmet A. Yilmaz legger ikke skjul på at han har et par fyllinger, og et lite hull akkurat nå. Her blir tennene hans sjekket av medstudent Hannah Haewon Lee som stortrives på Tannlegehøyskolen der hver femte student har minoritetsbakgrunn. De fleste kommer fra Iran, Pakistan og Vietnam.
  • Wasim K. Riaz

- Som tannlege vil jeg også ha muligheten til å jobbe i utlandet. Man trenger ikke å lære mye mer enn «gap opp» i et nytt språk, smiler tannlegestudent Ahmet A. Yilmaz (35) som opprinnelig kommer fra et kurdisk område i Tyrkia.

- Jeg var ganske flink med hendene og hadde egentlig lyst til å studere håndverk, men foreldrene mine rådet meg til å studere noe innenfor realfag. Jeg vurderte farmasi og odontologi, og valgte å bli tannlege fordi tannlegeyrket krever mye håndarbeid, sier medstudent Hannah Haewon Lee med bakgrunn i Sør-Korea.

En oversikt Osloby har innhentet fra Universitetet i Oslo og Høgskolen i Oslo og Akershus viser at tannlegestudiet (odontologi) er den mest populære utdannelsen blant studenter med minoritetsbakgrunn. En av fem studenter i fakultetet har flerkulturell bakgrunn. Også ingeniørfag, realfag og helsefag kommer på topp når minoritetene skal velge utdannelse.

På den andre siden av skalaen kommer jus og samfunnsfag som begge har en minoritetsandel på under ti prosent.

Sikker jobb

Begge to er snart ferdige med det tredje året i den femårige utdannelsen. For dem var det også viktig å velge en utdannelse som kunne gi dem sikker jobb i fremtiden.

- Jeg leste at arbeidsledigheten blant tannleger er på null prosent. Og så har jo yrket bra status. Det er ingen hemmelighet at de fleste med minoritetsbakgrunn velger statusfag, sier Lee.

- Det er absolutt viktig å få seg en jobb etter utdannelse. Derfor er tannlege populært blant minoritetene, sier Yilmaz som kom til Norge som 21-åring og startet og måtte ta videregående skole på nytt i voksen alder før han kom inn på odontologi.

- Jeg hadde gode nok karakterer til å komme inn på medisin, men jeg ønsker meg litt roligere jobb der man slipper å jobbe mye på kvelder og høytider, sier han.

Lee kom til Norge som 14-åring og begynte i åttende klasse her. Likevel klarte hun overgangen til norsk skole uten store utfordringer.

- Vi hadde en kartleggingsprøve i åttende klasse. Mye av det vi fikk på prøven hadde jeg allerede lært på barneskolen i Sør-Korea, sier Lee.

- Hvorfor er det så få med minoritetsbakgrunn som velger jus?

- Dette kommer nok av at jus krever at man kan veldig godt norsk, svarer de to og viser til Norges Lover som har en utdatert språkdrakt.

Dobbelt så mange

Selv om andelen minoritetsstudenter i høyere utdannelse fremdeles er noe lavere sammenlignet med studenter med norsk bakgrunn, har både Høgskolen i Oslo og Akershus og Universitetet i Oslo (UiO) de siste årene jobbet aktivt for å rekruttere flere studenter med minoritetsbakgrunn. Andelen minoriteter ved UiO har doblet seg siden 2006, og utgjør i dag 13,4 prosent.

Ved Høgskolen i Oslo og Akershus utgjør den samme gruppen 17,8 prosent. Også her har det vært en stor økning de siste årene.

- Vi er veldig opptatt av mangfold på campus. Hele læringsmiljøet vårt er bedre tjent med et flerkulturelt miljø. Derfor er dette en veldig bra utvikling, sier Ole Petter Ottersen, rektor ved UiO.

Han legger raskt til at UiO ikke vil stoppe her, og vil også fremover jobbe aktivt for å rekruttere studenter med flerkulturell bakgrunn.

- Målet er enda flere studenter og bedre fordeling av dem på de forskjellige fagene. Derfor har vi flere tiltak for å få til dette, sier Ottersen og nevner blant annet samarbeid med ni videregående skoler i Oslo med høy minoritetsandel og MiFA (Mangfold i Fokus i Akademia) som har som hovedoppgave å rekruttere minoritetsstudenter til UiO.

Ottersen tror at realfag, medisinske fag og tannlegestudiet er populære fag fordi mange foreldre oppfordrer barna til å studere disse.

- Jeg tror at foreldre og familiemedlemmer kanskje ikke gir råd som sikrer jevn spredning av minoritetsstudenter på alle linjer, Derfor er det viktig for oss at vi i samarbeid med skolene sikrer at flere velger for eksempel samfunnsfag eller humaniora. Samtidig har vi selvsagt stor respekt for at studentene skal få velge det de selv ønsker.

Les også:

Minoritetsstudenter.pdf