Oslo

Bymiljøetaten legger seg flat: Fjerner møkkasnø

Bymiljøetaten glemte å be om tillatelse før den begynte å lagre skitten bysnø ved Maridalsvannet. Nå må den flyttes.

Enda et lass med møkkete snø ble tippet på Låkeberget før Vann og avløpsetaten rakk å sette ned foten.
  • Stein Erik Kirkebøen

I vinter har Bymiljøetaten i Oslo dumpet lass på lass med møkkete snø på parkeringsplassen ved Låkeberget i Maridalen, nær hovedstadens drikkevannskilde, Maridalsvannet.

Torsdag morgen slo Vann- og avløpsetaten i Oslo alarm, og varslet om at det er fullstendig uakseptabelt å lagre forurenset snø i drikkevannets nedslagsfelt.

  • Her kan du lese mer om den kommunale uenigheten om snø

Samme dag sendte Aftenposten en henvendelse til Bymiljøetaten. Vi spurte blant annet om hvordan de vurderte forurensningsfaren.

I svaret fra etaten heter det: «Det smelter ikke snø fra disse snøhaugene nå når det er kuldegrader, så noe avrenning til Maridalsvannet er nok ikke noe å bekymre seg for».

Etatens svar til tross: Fredag var store maskiner i full sving med å skrape sammen snøhaugen på Låkeberget og kjøre den bort igjen.

Her ligger Låkeberget:

– Ingenting skal dumpes her

– Jeg skal ikke kommentere interne forhold i andre etater, bare slå fast at Bymiljøetaten fredag gikk i gang med å fjerne det midlertidige deponiet i på Låkeberget, sier kommunikasjonssjef Trond Borge Ottersen i Vann- og avløpsetaten (VAV).

Trond Borge Ottersen

Ved innkjøringen til Maridalen står det store skilt hvor folk oppfordres til å ta vare på byens drikkevann. Fastboende må forholde seg til en rekke restriksjoner for å sikre drikkevannet. Gjelder det ikke for kommunale etater?

– Det skal ikke dumpes noe som kan forurense drikkevannet i nedslagsfeltet, som strekker seg mye lenger enn til Låkeberget. Det har vi tydelig formidlet til Bymiljøetaten. Vi er fornøyd med at de nå fjerner snøen, sier Ottersen.

Beklager

Og nå legger seksjonssjef Joakim Hjertum i Bymiljøetatens veiseksjon seg ganske flat:

Joakim Hjertum

– Ja, sett i ettertid burde vi informert VAV på forhånd. Vi anså ikke at det var noen risiko for snøsmelting på grunn av det kalde været, skriver Hjertum i en e-post til Aftenposten.

Etaten la opp til en kortsiktig mellomlagring på Låkeberget.

– Vi stoppet den da vi mottok beskjeden, skriver Hjertum som starter arbeidet med å rydde opp på Låkeberget fredag kveld.

– Det midlertidige deponiet vil være ryddet i løpet av helgen.

Snøsmelteren klarer ikke å ta unna

Problemet skyldes at det har kommet ekstremt mye snø i vinter, og at det er mange år siden det ble slutt på å droppe møkkete snø i fjorden. Den skal gå i lekteren som er spesialkonstruert for å smelte og rense snø og til deponiet på Åsland.

Lekteren har aldri hatt så mye å gjøre som i vinter. Men selv om den jobber på høygir med å rense snø og å skille møkk og vann, klarer den ikke å ta unna alt. Bymiljøetaten må mellomlagre snø mens den venter på at lekteren skal få ledig kapasitet.

Snøen ingen vil ha «i sin bakgård»

Og dermed er det duket for en variant av by mot land. I byen er folk lei, de vil ha snøen vekk. I utkanten er de som bor i nærheten av deponiene ikke så sikre på at snøen – og all møkka som følger med – blir kjørt vekk. De vil ikke ha møkkasnøen hos seg, selv om Bymiljøetaten forsikrer at det er lokal snø som ikke er spesielt forurenset og ikke er fraktet langt.

Reaksjonene har vært sterkest i Maridalen. Men også i Sørkedalen og på Romsås har Aftenposten fått reaksjoner fra beboere. Mange husker de gamle snødeponiene som i verste fall overlevde hele sommeren, de ble en liten, lokal isbre under et stadig tykkere lag av asfalt og annen skitt fra byens gater. Det pynter ikke opp nabolaget.

Midlertidige deponier

Men ett sted må snøen og isen fra gater og fortau ligge. Og der kommer depotene, som Bymiljøetaten fastholder at er midlertidige, inn. Etaten forklarer at den oppretter dem «for raskest mulig å skape best mulig forhold for byens borgere. Vi utnytter alle ukens timer på snølekteren, også helger. Vi må derfor lagre snø i perioder for å kunne transportere denne vekk senere. Dette er på ingen måte permanente deponier som er anlagt for smelting.»