Høyesterett vil ikke fengsle Holstad

Politiet har ikke fått medhold i å varetektsfengle Henning Holstad.
  • Vi er veldig glade for utfallet, sier Holstads advokat.

Oslo-politikeren ble pågrepet 2.februar sammen med heleritiltalte Imran Saber, også kalt «Onkel Skrue».

Fredag 13.februar ble Holstad varetektsfengslet i fire uker med brev— og besøksforbud.

Oslo tingrett fant at det er grunn til å mistenke Holstad for det politiet mener er grovt heleri av rundt 7 millioner kroner i perioden 2005 - 2015.

Les også: Henning Holstad siktet for grovt heleri, varetektsfengslet i fire uker

Løslatt i lagmannsretten

Kjennelsen ble anket til lagmannsretten. Lagmannsretten valgte å løslate helerisiktede Holstad fra varetektsfengsling.

Påtalemyndigheten anket avgjørelsen til Høyesterett.

— Vi er ikke enig i lagmannsretten og vil anke til Høyesterett, sa politiadvokat Asmund Riegels.

Les også: Lagmannsretten løslater Henning Holstad

Høyesterett avviser anken

Idag ble det kjent at Høysterett ikke vil fengsle Holstad.

I avgjørelsen fra Høyesterett heter det blant annet at ankeutvalget enstemmig avviser politiets anke.

- Vi er veldig glade for utfallet, sier Holstads advokat Tom Glosimot til Aftenposten.

Politiadvokat Asmund Riegels har ikke besvart Aftenpostens henvendelser.