Bønn om 30 millioner for å redde Osebergsamlingen

Den første redningsaksjonen for Osebergsamlingen avsluttes i desember, men allerede nå ber Universitetet i Oslo (UiO) om nye millioner for å redde de 1200 år gamle vikingskattene.

Vikingskipsamlingen på Bygdøy er blant Oslo - og Norges - største attraksjoner.

I et brev til Kunnskapsdepartementet ber UiO om 29,6 millioner for å kunne fortsette arbeidet med å ta vare på de dyrebare samlingene fra Osebergfunnet, skriver nettavisen Uniforum.

Osebergskipet ble bygget på Sørvestlandet i 820 og funnet i en gravhaug nordøst for Tønsberg i 1904. I skipet ble det funnet skjelettrester av to kvinner og en rekke gjenstander, blant annet sleder og vogner med treskjæringer, kister, skipsutstyr og diverse gårds— og arbeidsredskaper.

Både skipet og gjenstandene ble i 1926 transportert til Bygdøy i Oslo og Vikingskiphuset.

LES OGSÅ:

Les også

Hvordan havnet 1100 krittpiper i Oslofjorden?

Samlingen går i stykker

Men tidens tann har tært på de historiske kulturskattene, og mer enn man først trodde. Mange av gjenstandene ble såkalt alunkonservert, en metode som viste seg å fungere dårlig, og som førte til at tregjenstandene i dag er i dårligere forfatning enn da de ble funnet.

Det var derfor svært viktig å sette i gang arbeidet med å bremse og stanse de ødeleggende prosessene.

OPT_sxd4c7e3_doc6p6ys3ivsax17luix118_doc6p6yu0zmuuf1ik98c118-krHOOi0YvO.jpg

Ifølge universitetsledelsen er det tre tiltak som nå anses som viktigst. Dette er nøytralisering av svovelsyren som dannes i treet, inaktivering av de skadelige metallionene, og styrking og stabilisering av den nedbrutte strukturen.I fjor høst opplyste museumsdirektør Håkon Glørstad til Uniform at den første fasen har gått etter planen.

— Del to handler om å prøve ut de nye konserveringsteknikkene, slik at vi kan være sikre på at kulturarven kan bevares for ettertiden, sa Glørstad.

Dersom gjenstandene ikke blir konservert i tide, er det fare for at de vil smuldre opp innenfra og ødelegges fullstendig.

LES OGSÅ:

Les også

Museet får plukke fritt fra Stein Erik Hagens kunst

Bare første fase finansiert

Finansieringen av den første fasen av prosjektet fikk grønt lys fra Kunnskapsdepartementet i 2012, og prosjektet fikk penger fram til og med 2016.

OPT_sxd4c7f8_doc6p6ys4g3u1lz12ntzy_doc6p6ytzfkbpw9aqhhzy-6eSUeontBW.jpg

Universitetsrektor Ole Petter Ottersen og universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe peker i brevet på at Kunnskapsdepartementet ser ut til å ha ansett prosjektet som avsluttet når den første delen er ferdig ved årsskiftet. De to viser imidlertid til at det hele tiden har vært meningen at prosjektet må drives videre med enda en fase.— En fase II av prosjektet har hele tiden vært en forutsetning for forsvarlig sikring av Osebergfunnet, skriver Ottersen og Bjørneboe og viser til at de har støtte fra Stortingets kirke-, utdannings- og forskningskomité.

Først når regjeringen legger fram sitt forslag til statsbudsjett for 2017 i oktober, blir det klart om universitetet sikres midler til å fortsette redningsarbeidet fram til og med 2019.