Oslo

Riksantikvaren godtar «dødshuset» på Ekely

Riksantikvaren støtter Byantikvarens avgjørelse om Bjarne Melgaards omstridte «dødshus» på Ekely. – Veldig moro, sier kunstneren.

Bjarne Melgaards «A house to die in» skal ikke lenger bygges innenfor det fredede området på Kikkutkollen.
  • Caroline Enge

Helt siden samtidskunstner Bjarne Melgaard og Snøhetta lanserte prosjektet «A house to die in» i 2011, har det såkalte «dødshuset» vært omstridt.

Grunnen er at Melgaard ønsker å bygge det om lag ti meter høye kunstverket på Kikkuttomten, ikke langt fra Edvard Munchs gamle atelier på Ekely.

Etter flere runder med protester fra blant andre naboene er det planlagte huset nå flyttet, slik at det bare er veien til huset som går over det fredede området.

I dag kom svaret fra Riksantikvaren:

– I den nye søknaden er bygningen plassert utenfor det fredede området, og innenfor det fredede området har Byantikvaren gitt dispensasjon til mindre tiltak som gjelder vei og adkomst. Riksantikvaren opprettholder dette vedtaket, sier avdelingsdirektør Hanna Geiran i pressemeldingen.

Ikke lenger innenfor myndighetsområdet

Ettersom huset opprinnelig var planlagt delvis innenfor den vernede tomten og i nærheten av kulturminnet Ekely, måtte Byantikvaren i Oslo gi dispensasjon fra kulturminneloven. Men i den nye planen er bygget flyttet utenfor fredningsområdet.

I en lagmannsrettsdom i 2009 ble området avklart, og det ble bestemt at det kan gis dispensasjon til «infrastruktur og adkomst» via fredningsområdet.

Da Byantikvaren godkjente planene første gang, ble det klaget videre til Riksantikvaren som ønsket mer dokumentasjon, og sendte saken tilbake til Byantikvaren.

Dette er altså den endelige behandlingen av klagesaken hos Riksantikvaren.

– Vi er fornøyd med at Riksantikvaren støtter vår vurdering i saken, sier byantikvar i Oslo, Janne Wilberg, til Aftenposten.

Riksantikvaren minner om at prosjektet skal vurderes etter flere lover enn kulturminneloven. Dersom «A house to die in» skal kunne bygges, må dagens friområde omreguleres til boligområde. Det er det Oslo kommune som avgjør, og deretter må selve prosjektet godkjennes etter plan- og bygningsloven.

Bjarne Melgaard er svært fornøyd med Riksantikvarens avgjørelse.

– Veldig moro

Kunstneren selv er svært positiv til Riksantikvarens avgjørelse.

– Jeg ble veldig overrasket, jeg hadde faktisk ikke trodd at de ville si ja. Dette er veldig moro, sier Bjarne Melgaard.

Prosjektet har vært gjennom flere endringer som gjør at Riksantikvaren nå ikke har myndighet til å stoppe det. Blant annet ble huset flyttet slik at det ikke ligger på den vernede delen av tomten, og et tårn ble fjernet.

I begynnelsen av februar sa Melgaard at han var åpen for at huset kunne stå et annet sted enn på Ekely. Det er eiendomsselskapet Selvaag som eier tomten, og de har også finansiert prosjektarbeidet så langt.

Nå skal saken videre til politisk behandling og godkjennes etter plan- og bygningsloven.

– Vil planene kunne endres ytterligere dersom det kreves?

– Jeg vet ikke. Det kommer an på hva det blir bedt om. Vi har allerede modifisert bygget ganske mye fra de opprinnelige planene, sier Melgaard.

Halvard Haugerud er skuffet over Riksantikvarens avgjørelse.

– Håpet saken skulle være over

– Det var da ille, er billedkunstner Halvard Haugeruds første reaksjon på nyheten om Riksantikvarens avgjørelse.

Han er nestleder i styret for Ekely borettslag, som har markert sin motstand mot å få «dødshuset» som nærmeste nabo.

Haugerud peker på at Riksantikvaren og Byantikvaren tidligere har sagt nei til andre byggeplaner på friområdet, fordi det ville forstyrre fredningen.

– Vi hadde håpet at de skulle være konsekvente på dette, sier Haugerud.

Riksantikvaren opplyser at dette var snakk om «to massive terrasseblokker», og at de hadde innsigelser til høyden på bygningen. Tiltakshaver endret høyden, men dette prosjektet ble aldri realisert.

Dersom «A house to die in» skal bygges etter planen, må deler av området altså omreguleres og planene godkjennes av Oslo kommune.

– Vi håper at politikerne kan ta til fornuften. Dette har vært en vanskelig kamp mot sterk motstand, og vi hadde håpet det skulle være over nå. Men saken er ikke avsluttet, sier Haugerud.

Les mer om

  1. Riksantikvaren
  2. Arkitektur
  3. Kulturpolitikk
  4. Fredning
  5. Snøhetta
  6. Kunst