Vil hindre salg av den gamle krigsskolen i Tollbugata

Oslo Byes Vel vil ikke godta at det kulturhistorisk bygget skal selges. Nå har de startet underskriftskampanje.

Ole Rikard Høisæther, generalsekretær i Oslo Byes Vel, vil jobbe for at den gamle krigsskolen i Tollbugata ikke blir solgt.
  • Arve Henriksen

– Vi tror det er stort engasjement i befolkningen, ikke bare i Oslo, for å bevare dette bygget. Responsen vi har fått de første 48 timene etter at vi dro i gang denne underskriftskampanjen tyder i alle fall på det.

Det sier Ole Rikard Høisæther, generalsekretær i Oslo Byes Vel.

Bygget er opprinnelig fra 1640, men ble i 1802 overtatt av Bernt Anker som skjenket den til lokale for Krigsskolen. I sommer ble det kjent at Forsvarsdepartementet har bedt Forsvarsbygg starte prosessen med å få solgt den kulturhistoriske bygningen.

Bygget er i svært dårlig forfatning.

En arbeidsgruppe, som skulle belyse ulike alternativer knyttet til Tollbugata 10, konkluderte ifølge Forsvarets Forum med at store investeringskostnader og knapphet på investeringsmidler gjør at en oppgradering ikke kan anbefales.

Bygget som opprinnelig er fra 1640, ble i 1802 gitt som gave til krigsskolen.

Må prioritere

– Vi er fullt klar over at bygningen har en svært viktig og stor historisk og kulturell verdi, både for Forsvaret og for byen. Bygget krever nå full rehabilitering, og vi kan ikke forsvare å bruke opp mot 350 millioner kroner til å sette det i stand. Den sikkerhetspolitiske situasjonen i verden er dramatisk endret. Derfor må vi prioritere å bruke mest mulig av forsvarsbudsjettet der de gir mest operativ effekt for Forsvaret, sier Birgitte Frisch, spesialrådgiver i Forsvarsdepartementet, til Aftenposten.

Den argumentasjonen kjøper hverken byantikvaren i Oslo eller Oslo Byes Vel. Sistnevnte mener det må etableres en stiftelse som kan bevare den kulturhistorisk viktige eiendommen til allmennhetens beste.

– En slik stiftelse bør kunne reise midler både fra det offentlige og private til full oppgradering og i tillegg etablere et fond for fremtidig vedlikehold, sier Ole Rikard Høisæther, generalsekretær i Oslo Byes Vel.

Oslo Byes Vel spilte en sentral rolle i redningen og gjenoppføringen av Militærhospitalet fra 1807. Nå håper de det samme kan skje med den gamle krigsskolen. De frykter at store eiendomsaktører skal overta Tollbugata 10.

Mangler sidestykke

– Eiendommen har etter vårt syn ikke noe på private hender å gjøre. Dette er et av de mest forseggjorte, bevarte husene som er igjen fra den gamle kvadraturplanen. Bygget representerer en bygningshistorie som mangler sidestykke, både i Oslo og Norge, sier Høisæther.

Bygget brukes i dag av Krigsskolen og Hæren, og er representasjonslokale til ulike arrangementer og undervisning.

Byantikvar Janne Wilberg er svært kritisk til at Tollbugata nå blir solgt.

– Forsvarets hovedproblem er at de er så sterkt presset på alt som kan konkurrere økonomisk med reservedeler til fregatter og andre ting, at det er et strategisk valg å ikke satse på sin egen kulturhistorie. De vil heller ikke lenger videreføre arbeidet med vedlikehold av festningsverkene og de bygger ned sine kulturhistoriske virksomheter, mener Wilberg.

Hun mener det er ekstra ille når Forsvaret bevisst har valgt å la den gamle krigsskolen forfalle i årevis.

– 350 millioner kroner er egentlig en ganske stusslig sum når du sammenligner med prisen på et enkelt jagerfly. Det er knapt nok til et haleror engang, sier hun.

Tollbugata 10 brukes i dag som arrangementshus for krigsskolen.

Utfordrer Regjeringen

Wilberg mener Regjeringen nå må på banen med penger.

– Dette er tross alt en av verdens eldste krigsskoler. Det er også et av de nokså få godt bevarte paleene vi har igjen her i Oslo sier hun.

LES OGSÅ: Forsvarsbygg har brukt over 100 millioner skattekroner på kommunikasjon

Forsvarsbygg tar sikte på å legge bygget ut for salg i løpet av 2019.

– Når eiendommen er taksert vil saken bli sendt på en utvidet offentlig avklaring. Dette innebærer at alle departement og statlige etater har muligheten til å erverve eiendommen til takst. Hvis ingen melder interesse, vil det bli lagt ut på det åpne markedet. Da kan hvem som helst kjøpe bygget. Begrensningene som følger av at bygget er fredet, vil fortsatt være der, sier Eli Heggelund, prosjektleder i Forsvarsbygg.

ttps://api.schibsted.tech/proxy/content/v3/publication/ap/multimedias/270f1ea0d23a3a4c06d5929581bc30ce/Les%20flere%20saker%20om%20Nasjonalmuseet