Oslo

Foreldre skal protestere foran Rådhuset mot barnehageanbud

I ettermiddag samles foreldre i fakkeltog foran Rådhuset. I bystyresalen kommer opposisjonen til å fyre løs mot byrådets konkurranseutsetting. Guro Reyes Simonsen ligger våken om kvelden og tenker på hvordan Joel (1) og Maria (4) vil takle at de trygge fjesene i barnehagen forsvinner.

Asperud barnehage er én av syv Oslo-barnehager som er lagt ut på anbud. Guro Reyes Simonsen er bekymret for at datteren Maria (4) og sønnen Joel (1) skal miste de mest erfarne voksne i barnehagen. Geir Kjetil Sandve (t.h.) med Magnus Lund-Andersen Sandve (4).
 • Hanne Mellingsæter
  Journalist

Kampen mot konkurranseutsetting av syv av Oslos dyreste kommunale barnehager fortsetter. Guro Reyes Simonsen har to barn i Asperud barnehage i Søndre Nordstrand bydel. Hun lurer på hvem som taler barnas sak.

- Jeg ligger våken om kvelden og tenker «hva med ungene mine?» Skal de være sånne forsøksdyr for å se om man kan spare noen penger? Jeg blir så utrolig sint, sier Simonsen.

Forsøksprosjekt

Før jul ble det kjent hvilke syv kommunale barnehager i Oslo som skal konkurranseutsettes (se fakta). Frp, Høyre, Venstre og KrF stilte seg bak et slikt forsøksprosjekt.

Les også:

Les også

«Stopp løgnene!»

Foreldre i de aktuelle barnehagene har samlet seg i protest og ansatte har fortalt at de ser seg om etter ny jobb fordi de mister gunstige pensjonsbetingelser.

Samtidig er det bestemt at bemanningsnormen, som krever at det er én voksen pr. tre barn under tre år og én voksen pr. seks barn over tre år, ikke skal gjelde i barnehagene som overtas av private til høsten.

- Jeg er bekymret for byttet av ansatte og bruddet barna kommer til å oppleve, sier Geir Kjetil Sandve, far til Magnus Lund-Andersen Sandve (4).

Han lurer på om politikerne vet hvor knyttet spesielt de yngste er til de faste pedagogene på avdelingen, og hvor sårbare de er for endringer.

- Bare det kommer inn en ny vikar, lyser det usikkerhet, sier han.

Håper ingen legger inn bud

Gudrun Burheim er førskolelærer og har jobbet i Asperud barnehage siden den var ny i 1984. Sammen med Anne Karin Wahl bekrefter hun at de ansatte er i ferd med å se seg om etter nye jobber. Flere har allerede vært på intervju.

Og selv om de forsøker å skjerme barna, er de ikke sikre på at de lykkes hundre prosent. De ansatte løper til og fra møter. Det er uro i personalgruppen.

- Jeg tror ungene fatter mer enn vi aner, sier Wahl.

Det har vært «visning» i barnehagen, og da fikk tilbyderne overlevert et krast skriv fra noen av foreldrene, forteller Burheim og Wahl.

Foreldrene håper i det lengste å få stanset anbudsprosessen, selv om de frykter at løpet er kjørt. Ett håp er at ingen private vil gå inn i det de selv beskriver som et vepsebol.

Mens mange forsøker å bruke alle kanaler for å få stanset prosessen, beskriver Reyes Simonsen seg som «følelsesmammaen» som ikke fatter hvordan politikere kan finne på noe slikt.

- Jeg tør ikke si noe til min datter. Hadde hun forstått, hadde hun protestert høylytt.

Ber byrådet avlyse konkurransen

Ap, SV, Rødt og Miljøpartiet De Grønne foreslår at hele saken droppes. Partiene fremmer et formelt forslag som de ønsker å få behandlet allerede under dagens møte i bystyret.

De begrunner forslaget med å vise til protester fra foreldre og ansatte, og at fagmiljøene ser ut til å bli splittet opp.

I tillegg viser de til at byrådet for få dager siden ba foreldrene komme med skriftlige innspill. Opposisjonen skriver at «det er vanskelig å forstå dette som noe annet enn en erkjennelse av at måten prosessen er blitt håndtert på har vært juridisk tvilsom».

Da politikerne møtte foreldre og ansatte i Asperud barnehage i forrige uke, lovet de at anbudsbråket ville bli tema under spørretimen i dag. Partiene lovet også andre takter hvis de kommer til makten i 2015, og står sammen om følgende løfter:

 • Ingen konkurranseutsetting eller salg av offentlige barnehager.
 • Bygge mange flere barnehager, ikke konkurranseutsette eller selge de offentlige. Det skal være nok barnehageplasser i Oslo til to barnehageopptak i året. Vedtaket om at nye barnehageplasser hovedsakelig skal drives av private oppheves.
 • Stille strenge krav til kvalitet, kvalifiserte ansatte og god bemanning i alle barnehager som mottar støtte fra Oslo kommune. Arbeide for at bemanningsnormen skal gjelde i alle barnehager i Oslo.

Utsetter anbudsfristen

Byråd Anniken Hauglie (H) ber foreldre komme med skriftlige innspill innen 14. februar. Samtidig utsettes anbudsfristen til 27. februar.

- Jeg har hatt møte med foreldrerepresentanter for de syv barnehagene og hørt deres synspunkter muntlig. For at de foresattes argumenter også formelt skal kunne gis til hele byrådet, har jeg valgt å forelegge saken til de aktuelle barnehagene.

Det har vært reist spørsmål om barnehageloven er brutt i og med at foreldreutvalgene ikke har fått saken til uttalelse. Byråden mener de har holdt seg innenfor loven, men vil nå likevel ha skriftlige innspill.

- For å sikre at byrådet har alle relevante opplysninger, vil jeg forelegge saken på nytt med momenter fra samarbeidsutvalgene og foreldrerådene, understreker Hauglie.

I brevet til foreldrene står det at byrådet vil treffe et nytt vedtak om hvilke barnehager som skal konkurranseutsettes.

- Betyr det at dere kan komme til å plukke ut andre barnehager?

- Det kan jeg ikke forskuttere. Nå skal innspillene komme inn, vurderes og legges frem for byrådet, sier Hauglie.

Les også

 1. Stopp løgnene!

 2. KrF om barnehagene: - Vi må ta en pust i bakken

 3. Tapper sparekontoen mens hun venter på barnehageplass

 4. Ny frist for konkurranseutsetting av barnehager

 5. Pedagog-flukt fra Oslo-barnehager