Stena Line vil kutte utslipp i Oslo

Fergen Stena Saga går over til landstrøm hvis rederiet får støtte til å redusere utslippene.

I løpet av sommeren vil både Utstikker II og Revier få landstrøm.

Skip som ligger ved kai i Oslo, må i dag bruke dieselaggregat for å få strøm til ulike funksjoner om bord. Disse spyr ut store mengder helseskadelige stoffer som NOx, svovel, sotpartikler og CO₂ ut i Osloluften.

Denne kilden til forurensning kan bli historie når Oslo havn i løpet av sommeren får landstrømanlegg. Prosjektet har fått ni millioner kroner i støtte av ENOVA, med krav om at løsningen må være ferdige 1. juli 2018.

Når det er klart, kan skipene få strøm når de ligger ved kai.

Stena Saga går i rute mellom Oslo og Frederikshavn i Danmark. Ifølge rederiets egne beregninger vil bruk av landstrøm redusere de årlige utslippene med om lag syv tonn NOx og 300 tonn CO₂.

Anlegget skal i utgangspunktet betjene DFDS og Stena Lines ferger, på Revier og Utstikker II.

Color Line, på Hjortneskaia, har brukt landstrøm siden 2011. Det var et spleiselag mellom rederiet, Oslo Havn og Enova – der rederiet bar de største utgiftene.

For å kunne ta imot landstrøm, må fergene bygges om. Stena har søkt Enova om støtte til å bygge om Stena Saga, fergen som går i rute mellom Oslo og Frederikshavn i Danmark.

– For Stena Line blir det for dyrt å bygge om det «godt voksne» skipet fra 80-tallet, men med støtte fra Enova lar det seg gjøre, sier Johan Edelman, rederiets linjesjef i Norge.

Han mener at Stena Saga kan gå i trafikk i flere år til.

– Stena Line har en sterk miljøprofil, og vi tester blant annet alternativt drivstoff. For tiden legger vi om 13 av våre 38 fartøy til landstrøm. Det reduserer CO₂-utslippet med 12 000 tonn årlig, sier Edelman.

Alle utenlandsfergene på landstrøm innen 2020

Hovedstaden har satt seg som mål å redusere utslippene. Oslo bystyre vedtok i 2016 Klima- og energistrategien. Om satsingen i Oslo havn heter det at landstrøm og andre miljøtiltak skal redusere utslippene fra havneaktiviteten i Oslo med minst 50 prosent innen 2030.

– Vi har som mål at alle utenlandsfergene skal ligge på landstrøm innen 2020. Landstrøm er en viktig del av byrådets nullutslippsplan, som skal fremmes for bystyret før sommeren, sier Kjetil Lund, byråd for næring og eierskap i Oslo kommune.

DFDS er ennå ikke klare

DFDS ligger litt bak Stena line i prosessen med sine to passasjerskip Pearl Seaways og Crown Seaways som går mellom Oslo og København. Rederiet må blant annet avklare om det skal bytte til nye skip. At København havn ikke kan tilby landstrøm er også et moment.

– Vi kan si mer innen kort tid, sier kommunikasjonsdirektør Gert Jakobsen.