Oslo

Høyre og Venstre ønsker bedre klimaløsninger, ber byrådet skrote Filipstad-plan

Opposisjonspartiene mener forslagene for den siste indrefileten langs fjorden er utdatert. Byråd Hanna E. Marcussen (MDG) avviser at det er aktuelt med en ny plan for Filipstad.

Illustrasjonen er fra planforslaget for Filipstad som PBE sendte til byrådet i 2013.
 • Astrid Løken
  Astrid Løken
  journalist

Når utviklingen av Filipstad starter, er fortsatt i det blå. Plan- og bygningsetaten (PBE) leverte i 2013 to forslag til hvordan containerhavnen vis-à-vis Tjuvholmen kan utvikles. I forslagene ligger blant annet boliger, park, hotell, skole, næringsbygg og cruisebåtterminal.

Byrådet har siden jobbet med å lage et forslag som skal sendes til bystyret. Nå mener Høyre og Venstre at forslagene fra 2013 er gått ut på dato.

– Vårt mål er at Filipstad blir et utstillingsvindu for gode klima- og miljøløsninger innen byutvikling. Det har skjedd en rivende utvikling når det gjelder hvordan man tenker om byggeprosjekter siden planleggingen av Filipstad startet. Planforslaget er gått ut på dato, sier Pia Farstad von Hall (H).

Les også

Tunnelkrangel stopper utbygging på Filipstad

På tegnebrettet i 19 år

Hun og leder Espen Ophaug i Oslo Venstre presiserer at det også finnes grønne løsninger i det gamle planforslaget.

– Men vi har lært mer om hvordan man utvikler en by bærekraftig, og de kunnskapene må vi bruke, sier Ophaug.

Det nye forslaget innebærer blant annet at:

 • Planen sendes tilbake til PBE, som får i oppdrag å utvikle Filipstad til verdens grønneste bydel.
 • Containerterminalen flyttes og det lages en ny løsning for cruiseskipene.
 • Bystyret ber byrådet legge frem en endret plan for Filipstad innen utgangen av 2019.

Oslo bystyre vedtok at store deler av havnearealet i Oslo skulle frigjøres til byutvikling, bolig, næring og rekreasjon i 2000. I 2008 ble Fjordbyplanen vedtatt.

Oslo Havn og Bane Nor Eiendom, som eier store områder på Filipstad, sendte inn sitt forslag til reguleringsplan allerede i 2006. PBE startet å jobbe med sitt forslag til reguleringsplan for området noen år senere. I 2013 ble to planforslag sendt over til byrådet. PBE skrev da at området forventes utbygget i flere etapper med oppstart tidligst i 2014.

Slik så det ene Filipstad-forslaget til Plan- og bygningsetaten ut da det ble sendt til byrådet i 2013. Byrådet jobber med å bearbeide forslagene.
Slik så forslaget til grunneierne, Oslo Havn og Rom eiendom (Nå Bane Nor) ut da det ble sendt inn til byrådet i 2013. De har blant annet foreslått et 33 etasjer høyt konferansehotell.

Førerløse busser

Høyre og Venstre mener blant annet at det har skjedd mye nytt innen miljøvennlige byggematerialer siden 2013.

– Bærekraftige materialer må være et eget mål. Det ligger ikke føringer på dette i noen av de forslagene som nå ligger hos byråden, sier von Hall.

– Det handler også om transportløsninger. Førerløse busser er kommet. De krever at man tenker annerledes når man organiserer gatene, fortsetter hun.

Høyre og Venstre satt i byråd da planen kom til byrådet i 2013.

– Hvorfor sa dere ikke noe om dette da?

– De to første årene etter at planforslagene kom ble brukt til å finne løsninger for tunnel og lokk, sier von Hall.

Oslo Høyres Pia Farstad von Hall. Filipstad sees i bakgrunnen. Høyre og Venstre foreslår blant annet at boligene skal ligge nærmest sjøen og næringsbyggene nærmest E18.
Tjuvholmen er nærmeste nabo til Filipstad. Her sees Filipstad fra Tjuvholmen, som er ferdig bygget ut.

Cruisebåter på svai?

PBEs forslag fra 2013 innebærer at cruisebåtterminalen har to pirer ved Filipstad.

– Man kan tenke seg andre løsninger. Cruisebåter kan ligge på svai ute i sjøen, så kan man hente cruisepassasjerene med lettbåter, sier von Hall.

Kielfergen ligger på Filipstad i dag. Opposisjonspartiene mener den kan legges et annet sted, for eksempel på Sydhavna. De vil også at parken, som i forslaget fra 2013 ligger ytterst på Filipstad, skal strekkes videre i retning Frognerkilen.

Byutviklingsbyråd Hanna E. Marcussen (MDG)

Byråden: – Ambisiøse miljøkrav

Byutviklingsbyråd Hanna E. Marcussen (MDG) mener det ikke er behov for å sende planforslaget tilbake til PBE. Hun påpeker at byrådet nettopp har vedtatt en ny kommuneplan som legger opp til at Oslo skal bli en nullutslippsby.

– Fremtidens Filipstad må levere på det. Vi jobber nå med å sørge for at vi får ambisiøse miljøgrep og gode parker. Vi legger til rette for byliv i Filipstad-reguleringen, sier Marcussen.

Les også

Oslo Høyre vil ha sjøbad og helårs bobåthavn på Filipstad

Filipstad er det siste området langs fjorden i Oslo som skal fornyes.

– Kan ikke begynne på nytt

Hva som skal gjøres med cruiseskipene er også til vurdering. Color Line har avtale på Filipstad frem til 2036. Avtalen ligger foreløpig fast, ifølge byråden.

Marcussen sier videre at konkrete løsninger for hvordan de enkelte Filipstad-tomtene skal utarbeides kommer på et senere tidspunkt.

– Å sende planforslaget tilbake til etaten, som opposisjonen foreslår, betyr i realiteten at vi må begynne på nytt. Da får vi en ny og tidkrevende prosess som vil utsette en Filipstad-avklaring, påpeker Marcussen.

Hun mener det uansett er urealistisk å få laget en helt ny plan, samt få denne ut på offentlig høring i løpet av 2019.

Marcussen håper byrådet kan sende et planforslag til bystyret til sommeren.

Illustrasjonen er fra planforslaget for Filipstad som PBE sendte til byrådet i 2013.

Vet ikke når byggingen starter

E18 i tunnel er et premiss for å utvikle Filipstad. Det er uenigheter om hvem som skal betale for tunnelen. Tunnelkrangelen har ført til forsinkelser.

– Når anslår dagens byråd det er mulig å få til en byggestart på Filipstad?

– Bystyret skal behandle planen når vi har avgitt den. De må bruke den tiden de trenger. Vi vil ikke forskuttere hvor lang tid det vil ta før byggingen kan starte, sier Rasmus Reinvang, byrådssekretær for Hanna E. Marcussen.

Illustrasjonen er fra planforslaget for Filipstad som PBE sendte til byrådet i 2013.
Illustrasjonen er fra planforslaget for Filipstad som PBE sendte til byrådet i 2013.

Les mer om

 1. Byutvikling
 2. Oslo
 3. Oslopolitikken
 4. Filipstad
 5. Hanna E. Marcussen