Lørdag skal julen være over – også i søppelskurene

Mengder med avfall har hopet seg opp mange steder i kjølvannet av julen.

Slik ser det ut i et av søppelrommene i Gamlehagen i Nordstrand bydel. Papirsøppel er ikke hentet på en måned.

Flere steder, spesielt i Nordstrand-området, forteller lesere at søppelet har hopet seg opp, og at papiravfall ikke er hentet på ukevis. Renovasjonsetaten bekrefter at den er litt på etterskudd, men at den håper å komme à jour og få avsluttet julen etter ekstrainnsats lørdag.

– Det er riktig at vi har hatt et etterslep på både papiravfallet og restavfallet. Men vi er i ferd med å få kontroll på problemet. Etter innsamlingen tirsdag gjensto totalt 1500 beholdere, ca. 500 for papir og 1000 for restavfall. Totalt har vi 112.000 beholdere som tømmes hver uke, så det bør være overkommelig, sier pressekontakt Jørgen Bakke Fredriksen i Renovasjonsetaten.

– Hva er problemet?

– Det er flere. Ett av dem er de nye kranbilene som Veireno bestilte spesielt til Oslo-innsamlingen da de startet opp for halvannet år siden. De er veldig avanserte, og vi sliter fortsatt med «barnesykdommer». Nå er to av seks på verksted. Dermed blir kapasiteten på det området vesentlig redusert. På grunn av ferieavvikling og sykefravær har vi også brukt endel vikarer. Å være renovatør innebærer å bli godt kjent med ruten sin, kjenne til kriker, kroker og bortgjemte beholdere. Det er selvsagt en utfordring for en vikar å være like effektiv som de faste renovatørene.

Mer?

– Toskiftsordningen vi videreførte etter Veireno, er en utfordring fordi den fører til øket slitasje på utstyret og gjør oss sårbare. Vi får det godt illustrert nå: Når to biler må på verksted, blir fire ruter rammet.

- Kan dere ikke gå tilbake til den gode, gamle ordningen med ett skift?

– Ikke uten videre. Bilparken er i dag så liten at det ikke er mulig. Vi har bestilling inne på nye biler og håper de kommer i løpet av året. Jeg vet ikke hva slags skiftordning vi da får, men med flere og mer spesialiserte biler blir vi i hvert fall mindre sårbare, sier Bakke Fredriksen.