På vei til Tåsen skole i Nordbergveien, skolevei for hundrevis av barn. Det er en speilglatt liten stripe å gå på. Bilene kjører opp på fortauet for å gi plass til motgående biler og ungene aker på brøytekantene og ut i veibanen.

Se lesernes bilder av speilglatte og farlige Oslo-fortau

Umåkte og farlige fortau engasjerer! Her er bildene leserne sendte inn til oss etter at vi skrev om Oslos verste fortau i går.

Mange av dem som har sendt inn bilder, forteller at de har kontaktet kommunen flere ganger og bedt dem komme og brøyte, men det har ikke skjedd.

I krysset Mosseveien/Ljansbakken må man ut i en trafikkert Mosseveien hvis man skal komme til busstopp eller fotgjengerovergangen. Det er med livet som innsats, spesielt med barnevogn
Gjenmåkt gangvei mellom Rødtvet T-bane og riksvei 4
Gangveien i Sletteløkka er delvis brøytet. Men der den starter, har kommunen lagt en stor snøhaug så man ikke kommer inn på den. Dette bildet er tatt der gangveien starter.
Ufremkommelig fortau i Jutulveien. Bildet er tatt fra Jutulveien mot Ullevålsalleen/Pastor Fangensvei.
På Holtet ligger store mengder snø i alle sideveier, de samme veiene som er skolevei for 600 barneskoleelever og noen hundre undgomsskoleelever. Jomfrubråtveien er ikke fremkommelig for brannbiler. Det ligger snø deponert i veikryss og på fotgjengerfelt.
Kandidat for Oslos verste fortau: Svalbardveien på veien mot Vinderen Skole. Her skal det være fortau på begge sider av veien.
I Gransdalen er det vanskelig å være fotgjenger. Flere steder er fortauene på begge sider redusert til brøytekanter og slik har det vært i en uke nå. Rett ved skoler og barnehager
Dette er fra Ljansbakken ned på Mosseveien på Ljan. For å komme til fotgjengerfeltet eller til busstoppene må man over en stor haug med snø. Med barnevogn er dette umulig, og man må kjøre vognen mot kjøreretningen ut i kollektivfeltet på Mosseveien. Dette har vært dårlig i hele vinter, men spesielt farlig er det nå.
Bildet er fra Ensjøveien. Inngangen til T-banen er stengt samtidig som fortauet ser slik ut.