Oslo
På vei til Tåsen skole i Nordbergveien, skolevei for hundrevis av barn. Det er en speilglatt liten stripe å gå på. Bilene kjører opp på fortauet for å gi plass til motgående biler og ungene aker på brøytekantene og ut i veibanen.

Se lesernes bilder av speilglatte og farlige Oslo-fortau

Umåkte og farlige fortau engasjerer! Her er bildene leserne sendte inn til oss etter at vi skrev om Oslos verste fortau i går.

  • Anders Veberg
    Anders Veberg
    Journalist

Mange av dem som har sendt inn bilder, forteller at de har kontaktet kommunen flere ganger og bedt dem komme og brøyte, men det har ikke skjedd.

I krysset Mosseveien/Ljansbakken må man ut i en trafikkert Mosseveien hvis man skal komme til busstopp eller fotgjengerovergangen. Det er med livet som innsats, spesielt med barnevogn
Gjenmåkt gangvei mellom Rødtvet T-bane og riksvei 4
Gangveien i Sletteløkka er delvis brøytet. Men der den starter, har kommunen lagt en stor snøhaug så man ikke kommer inn på den. Dette bildet er tatt der gangveien starter.
Ufremkommelig fortau i Jutulveien. Bildet er tatt fra Jutulveien mot Ullevålsalleen/Pastor Fangensvei.
På Holtet ligger store mengder snø i alle sideveier, de samme veiene som er skolevei for 600 barneskoleelever og noen hundre undgomsskoleelever. Jomfrubråtveien er ikke fremkommelig for brannbiler. Det ligger snø deponert i veikryss og på fotgjengerfelt.
Kandidat for Oslos verste fortau: Svalbardveien på veien mot Vinderen Skole. Her skal det være fortau på begge sider av veien.
I Gransdalen er det vanskelig å være fotgjenger. Flere steder er fortauene på begge sider redusert til brøytekanter og slik har det vært i en uke nå. Rett ved skoler og barnehager
Dette er fra Ljansbakken ned på Mosseveien på Ljan. For å komme til fotgjengerfeltet eller til busstoppene må man over en stor haug med snø. Med barnevogn er dette umulig, og man må kjøre vognen mot kjøreretningen ut i kollektivfeltet på Mosseveien. Dette har vært dårlig i hele vinter, men spesielt farlig er det nå.
Bildet er fra Ensjøveien. Inngangen til T-banen er stengt samtidig som fortauet ser slik ut.