Arbeidsmiljøet under Oslos skoledirektør Astrid Søgnen skal undersøkes på nytt

Flere ganger tidligere er varsler mot direktører i Oslo kommune blitt undersøkt av eksterne revisjonsfirmaer. Da det i 2014 ble varslet om lederstilen til øverste sjef i Utdanningsetaten, ble det ikke gjort.

Tirsdag avslørte Dagsavisen at tre medarbeidere i direktørstaben til Utdanningsetaten varslet om påstått trakasserende lederstil fra direktør Astrid Søgnen i 2014. Kort tid senere ble saken lagt død.

Nå, fire år senere, iverksetter kommunen en ekstern undersøkelse av arbeidsmiljøet i Utdanningsetatens administrasjon. Det bekrefter kommunaldirektør Bente T. Fagerli.

Tirsdag avslørte Dagsavisen at tre ansatte i den øverste ledelsen i Utdanningsetaten i 2014 varslet om påstått trakasserende lederstil fra direktør Astrid Søgnen. Kort tid senere ble saken lagt død.

I et fire sider langt varsel avisen har fått tilgang til, heter det blant annet:

«Det varsles om Søgnens trakasserende lederstil, som over lengre tid har vært særdeles kritikkverdig. Søgnens lederskap fører til at avdelingsdirektører, områdedirektører og øvrige medarbeidere i utdanningsadministrasjonen må forholde seg til et arbeidsmiljø som bærer preg av frykt».

Astrid Søgnen ønsker ikke selv å kommentere varselet fra 2014 overfor Aftenposten, men viser via kommunikasjonsdirektør Trine Lie Larsen til kommunaldirektør Fagerli for spørsmål om det.

Utover dette var Søgnen onsdag ikke tilgjengelig for kommentarer.

– Skal gjennomføre faktaundersøkelse

Oslo kommunes sentrale varslingsråd undersøkte selv varselet i 2014, blant annet ble 5 av 17 direktører i etaten kalt inn til intervju. Saken ble lagt død fordi varslingsrådet mente det ikke var hold i påstandene.

– Jeg mener at saken ble behandlet på en korrekt måte i 2014, sier kommunaldirektør i byrådsavdeling for kunnskap og oppvekst, Bente T. Fagerli.

Varselet ble håndtert blant andre av Fagerli, som er Søgnens overordnede. Hun mener saken ble håndtert riktig den gang.

Men onsdag ble det, på bakgrunn av nye opplysninger, tatt en beslutning om å innhente en ekstern vurdering av arbeidsmiljøet i etaten.

– Jeg mener at saken ble behandlet på en korrekt måte i 2014. Når det nå fremkommer påstander i mediene om mulige fortsatte kritikkverdige forhold rundt arbeidsmiljøet i Utdanningsetaten, har vi besluttet at det skal gjennomføres en faktaundersøkelse i etaten i regi av et eksternt miljø, sier Fagerli.

Les også

LES OGSÅ: Søgnen vil ikke svare på om hun har tenkt å gå av med pensjon til vinteren

Verneombudet ikke informert

Einar Osnes er hovedverneombud i Utdanningsetaten. Det var han også i 2014, og han reagerer på at han ikke ble informert om varselet den gang. Osnes synes også det er merkelig at kommunen ikke bestilte en ekstern granskning.

– Jeg har aldri hørt om saken før jeg leste om den. Jeg er forundret over måten varselet er behandlet på, sier han.

Einar Osnes, hovedverneombud i Utdanningsetaten.

Osnes har merket seg at flere anonyme kilder sier til Dagsavisen at kritikkverdige forhold som ble varslet om i 2014, fortsatt gjelder.

– Det er noen, det står ikke hvor mange, som fortsatt jobber i administrasjonen og fortsatt mener det er en slik fryktkultur. Jeg anser dette som et nytt varsel, og som verneombud kan jeg ikke la være å si fra om det.

Osnes vil ta opp saken med ledelsen ved første anledning. Han støtter at en såkalt faktaundersøkelse benyttes som metode.

– Vi har hatt en intern gransking i kommunen. Og hvis det jeg anser som et nytt varsel i Dagsavisen er riktig, førte det ikke til endring. Mitt syn er da at vi må få eksterne inn, sier Osnes og legger til:

– Vi kan ikke bare snu oss bort og må spørre om det fortsatt er et sånt type regime. Jeg vil også tro det er i etatsledelsens interesse å eventuelt få lagt bort disse grove påstandene.

Les også

LES OGSÅ: – Noe bestemmes på toppen, så skal det følges i rekkene nedover, forteller lærer som slutter i Oslo-skolen

Andre varsler gransket eksternt

Ved flere tidligere anledninger er varsler mot toppledere kommunen blitt undersøkt av en ekstern part, ikke bare internt, med omfattende intervjurunder og granskningsrapporter:

  • I 2015 ble det varslet om forhold i bystyrets sekretariat. Daværende ordfører Fabian Stang (H) hyret inn revisjonsfirmaet Ernst & Young for å granske påstander om daværende sekretariatsdirektør Ola B. Mannsåkers lederstil.
  • I 2015 kom det også inn et varsel gjennom den sentrale varslerordningen om daværende havnesjef Anna Sigrid Hamran. Revisjonsselskapet KPMG ble hyret inn for å granske påstander om hennes lederstil. I 2018 kom det et nytt varsel om Oslo havn. Deloitte er hyret inn denne gangen, ifølge Dagbladet.

Kommunaldirektør Bente Fagerli forsvarer at en tredjepart ikke ble hyret inn da varselet mot Søgnen kom i 2014.

– Ekstern gransking er et sterkt virkemiddel å ta i bruk med en gang, men muligheten ble drøftet i varslingsgrådet. Det var krevende å behandle et varsel som var anonymt, der man ikke har mulighet til å få tilleggsopplysninger fra varsleren, sier Fagerli.

– Undersøkelsene viste at det var ulike syn, men at flertallet av dem som ble intervjuet hadde et positivt syn på Søgnens lederstil, sier hun også.