Oslo

Bekymret for svekket skadebehandling i Oslo

Traumeavdelingen ved Ullevål sykehus tar imot de hardest skadede pasientene etter ulykker og katastrofer. Nå frykter avdelingsleder Tina Gaarder at beredskapen svekkes når sykehuset skal legges ned.

– Skadebehandlingen med den spesialkompetansen som ligger i det samlede traumemiljøet på Ullevål må flyttes samtidig slik at den fungerer fra dag én, for å unngå at kvaliteten på pasientbehandlingen blir dårligere, sier avdelingsleder for traumeavdelingen og gastrokirurg Tina Gaarder. Her med barnekirurg og traumeoverlege Pål Aksel Næss og barneanestesioverlege Tor Erik Anderssen.
  • Nicoline Haugsvær

I dag finnes en egen traumeseksjon i akuttmottaket på OUS Ullevål. Der står det til enhver tid tre senger og egen operasjonsstue med det beste utstyr klart til å ta imot de mest skadede pasientene.

Traumemiljøet på Ullevål har brukt lang tid på å bygge et system for å ta hånd om de mest skadede pasienter fra hele regionen. I juni ble det bestemt at OUS Ullevål skal avvikles og flyttes til Gaustad og Aker. Helse Sør-Øst vil flytte skadebehandlingen til Gaustad, men hvordan dette skal gjøres er fortsatt ikke sikkert. Det bekymrer leder for traumeavdelingen, Tina Gaarder.

– Skadebehandlingen med den spesialkompetansen som ligger i det samlede traumemiljøet på Ullevål må flyttes samtidig slik at den fungerer fra dag én, for å unngå at kvaliteten på pasientbehandlingen blir dårligere, sier hun.

Kan raskt hente kompetanse

Sammen med overlege Pål Aksel Næss har hun vært sentral i det mer enn 10 år lange arbeidet med å systematisere en dedikert traumefunksjon på Ullevål, noe som framstår som unikt i Europa. Blant annet fikk avdelingen mye oppmerksomhet for sin innsats 22. juli 2011.

Pasientene som kommer hit kan ha flere alvorlige skader. Traumeteamene drilles i raskt å finne ut hvor personen er skadet og hvilke skader som må behandles først og sist. Dette gjøres både med simulerte øvelser og ved at samme system brukes på dem som ikke er så syke.

Les også

Helse Sør-Øst går inn for å legge ned Ullevål sykehus

Rundt 450 av de ansatte fra ulike avdelinger på sykehuset er involvert i
skadebehandlingen. Blant disse er ni traumekirurger som jobber deltid i
traumeavdelingen i tillegg til sine kirurgiske spesialavdelinger. På Ullevål kan man også raskt hente kompetanse fra ulike andre spesialiteter på sykehuset som er vant til å delta i behandlingen av de alvorlig skadde.

For at traumeavdelingen skal fungere like godt ved flytting, må fagpersonene som i dag er involvert i skadebehandlingen på Ullevål, følge med til Gaustad og ikke bli delt med sykehuset på Aker, mener Gaarder. Det gjelder også avdelingene de 450 personene jobber på ellers, ifølge henne.

– Vi må kunne drive skadebehandlingen som normalt til siste dag på Ullevål og fra første dag Gaustad, sier Næss.
Les også

Her ser du hvorfor Ullevål sykehus skal avvikles

«Må kunne drive fra dag én»

Gaarder og Næss understreker at de ikke er mot å flytte, men at det er viktig at behandlingskvaliteten i perioden frem til en eventuell flytting ikke lider. Planene må innebære forutsigbarhet for de ansatte i denne perioden. De mener også at praktisk planlegging av nytt sykehus må involvere klinikene fra begynnelsen av.

– Vi må kunne drive skadebehandlingen som normalt til siste dag på Ullevål og fra første dag Gaustad, sier Næss.

Akuttbygningen åpnet for bare to år siden, men OUS Ullevål som traumesenter var kjent for høy kvalitet lenge før. Blant annet fikk det mye oppmerksomhet for sin innsats 22. Juli, 2011.

– Blir ikke lett

En av Helse Sør-Østs neste planer etter å ha vedtatt at Ullevål skal avvikles, er å få avklart hva som skal flyttes til Gaustad og hva som skal til Aker.

– Når man en gang skal dele et sykehus i to, må man gå inn i hver avdeling og vurdere. Det blir ikke lett, og det kan bli konflikter, men jeg tror både Oslo universitetssykehus og vi har lært av tidligere erfaringer og skjønner hvordan man skal gjøre det, forteller Andreas Moan, prosjektdirektør i Helse Sør-Øst.

Moen kjenner godt til problemstillingen rundt traumefunksjonen. Da Oslo universitetssykehus ble opprettet i 2009, fikk de også i oppgave å samle alle høyspesialiserte funksjoner på Gaustad.

– Da fikk vi det ikke til på grunn av traumeavdelingen. For at den skal fungere, er man avhengige av to ting: At man har det høyspesialiserte og tilstrekkelig med lokalfunksjoner tilgjengelig. Man kan ikke åpne en mage etter en bilkrasj dersom man ikke er vant til å gjøre enkle operasjoner i samme område til vanlig, forklarer han.

I Helse Sør-Østs planer skal derfor det nye sykehuset på Gaustad også være lokalsykehus for to bydeler.

Når det kommer til den fysiske flyttingen, understreker han at da Rikshospitalet flyttet var mange skeptiske på forhånd. Men fordi det ble bygget nytt, ble flyttingen ble gjort i løpet av en helg, og det tok ikke lang tid før folk var fornøyde.

– Det skal gå helt fint, sier Moan.

Les også

  1. Barnemottakene ved OUS og Ahus flyttes. Igjen taper barna. | Kirsti Egge Haugstad

  2. Må bruke milliardbeløp på vedlikehold – så skal Ullevål sykehus legges ned