Oslo

Statsråden vil løse floken mellom Ruter og NSB

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) satser på å få løst knuten på kollektivtråden mellom Ruter og NSB til trafikantenes beste.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen tror partene blir enige om hvordan Oslos kollektivregning skal deles.
  • Stein Erik Kirkebøen

Fredag truet Ruter med å bryte NSB-samarbeidet som gjør at samme billett og samme månedskort kan brukes på alle typer kollektivtrafikk — og at prisen er den samme enten du tar tog, buss, trikk, T-bane eller båt.

Et slikt brudd kan føre til at prisen på togbilletter øker kraftig på enkelte strekninger - i tillegg til ulempen ved å måtte løse billett hos flere selskaper for en pendlerreise.

Nå vil samferdselsministeren gripe inn for å løse floken.

— Det overordnede målet må jo være at kollektivtrafikken i de store byene er enkel og attraktiv å benytte. Ingen er tjent med at reisende må ha kort og kjøpe billett både hos Ruter og NSB ,sier sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) til Osloby.

Allerede i dag, fredag, har han innkalt NSB til samtaler.

— Best mulig samordning gjør det enklest og best å reise kollektivt. Og så får vi sette oss ned og se hvordan vi skal klare å få til det. Vi kjøper tjenester av dem, og er med på finansiere den lokale togtrafikken med én milliard i året, det er ikke bare fylkene gjennom Ruter som betaler. Vi må også sette oss ned med Oslo og Akershus som eier Ruter, sier statsråden.

  • LES OGSÅ: Ruter foreslo i fjor at de skal overta NSBs lokaltrafikk i Oslo-området

Ruter har fått nok

Stikk i strid med målsetningen blir det mindre attraktivt å reise kollektivt i Oslo-området hvis samarbeidsavtalen sies opp.

Ruter vil si den opp fordi de mener den er for dyr. De må subsidiere hver eneste togreisende. Jo fler som reiser med toget, jo mer må Ruter betale.

Til Østlandssendingen sier Ruters styreformann Bernt Stilluf Karlsen at det er billigere for dem å busse passasjerer helt inn til Oslo enn å kjøre dem til nærmeste togstasjon og å subsidiere togbilletten inn til Oslo.

LES OGSÅ:

Les også

Ruter dobler antall billettkontroller

— Dårlig samfunnsøkonomi

— Jeg vet ikke om det er riktig, det koster Ruter penger å kjøre buss, men poenget er jo at det av hensyn til miljø, trafikk og samfunnsøkonomi er en dårlig løsning, sier statsråden.

Han understreker at det ikke er en ny problemstilling som nå blusser opp igjen.

— Alle vil gjerne at noen andre tar en større del av regningen.

LES OGSÅ:

Les også

Ruter brukte 24.000 kroner på å finne ut at Sporveien.no bare er verdt 5000 kroner

Hva kan han gjøre for å løse situasjonen?

— Siden vi alle er enige om målet, en best mulig kollektivtrafikk som kan ta mest mulig av trafikken inn til Oslo, så må det være mulig å finne en løsning. Det tror jeg vi skal få til. Det handler om å bli enige om en fordelingsnøkkel, hvor mye er det rimelig at hver part betaler? Klarer vi ikke å bli enige, må vi bli enige om å få en nøytral 3. part til å beregne fordelingen. Og så må vi på forhånd være enige om at vi vil akseptere dommen! sier han.