Oslo

Hafslund Varme risikerer tvangsmulkt

To ganger unnlot Hafslund Varme å legge frem en rapport som påpekte store svakheter ved kontrollen av fjernvarmeledningen når NVE var på tilsyn.

12. februar i år ble det boret hull i fjernvarmeledningen i Akersgata. Senere røk den på ytterligere to steder i Sentrum. 30.000 boenheter var uten varme og varmt vann i drøyt to døgn. Mange fikk erfare hvor viktig det er at ledningen fungerer.
  • Stein Erik Kirkebøen
Hospitalsgaten, rett ved Hovedbrannstasjonen 21. mai 2004. Fjenvarmeledningen har røket. Dampen slo opp i gaten og mange ble uten varme og varmtvann i en kort periode.

To ganger i løpet av halvannet år har NVE (Norges vassdrags— og energidirektorat) vært på tilsyn hos Hafslund Varme, som eier og driver fjernvarmeledningen i Oslo. Begge ganger ble det påvist en rekke avvik som Hafslund ble pålagt å lukke (utbedre). Etter det siste tilsynet har selskapet fått frist til 1. september med å få alt på plass.

Avvikene handler mye om manglende risiko- og sikkerhetsanalyse og dårlig beredskapsplan.

Her kan du lese den siste NVE-rapporten

Hver fjerde sveis burde vært reparert

I 2011 hyret Hafslund inn sertifiseringsfirmaet Force Technology til å sjekke sveisearbeidene – og spesielt kontrollen av dette arbeidet som skal utføres etter klare standarder - på fjernvarmeledningen. Force la frem en sterkt kritisk rapport, og påviste blant annet at hver fjerde kontrollerte sveis på ledningen har feil som «burde vært reparert ihht standard».

Denne rapporten har Hafslund aldri informert NVE om.

NVE ble først oppmerksomme på rapporten da de fikk den oversendt av Osloby.

Hafslund opplyser at de ikke la frem rapporten fordi de mener den ikke var konklusjonen på bedriftens arbeid, men en del av beslutningsgrunnlaget for konklusjonen.

- Klart relevant

- Hva synes dere om at Hafslund ikke la fram rapporten for dere?

Arthur Gjengstø har ingen grunn til å tro at Hafslund har forsøkt å holde noe skjult for NVE.

— I ettertid er det klart at det er en relevant rapport i vårt tilsyn. Generelt er vi opptatt av at alle parter legger fram all relevant informasjon, også det som ikke presist er etterspurt. Åpenhet om feil og mangler er viktig i alt forbedringsorientert beredskapsarbeid, sier seksjonssjef Arthur Gjengstø i NVE. - Ikke lett å etterspørre noe du ikke vet eksisterer?

— Nei.

- Føler dere at Hafslund har forsøkt å skjule opplysninger?

— Generelt er det viktig at alle informasjoner og rapporter legges frem ved innsyn.

- Er dere blitt ført bak lyset?

— Vi konstaterer at det er informasjon i saken som vi ikke har fått tidligere. Vi har ikke noen grunn til å tro at Hafslund bevisst har holdt noe skjult for oss. De burde imidlertid ha delt informasjonen med oss som tilsynsmyndighet tidligere, den er relevant i vår videre vurdering og oppfølging.

- Burde dere som tilsynsmyndighet grepet inn tidligere?

— Vi grep inn og hadde tilsyn etter fjernvarmebruddet i Søndre Nordstrand høsten 2012. Da fant vi en del avvik som Hafslund ble pålagt å lukke.

- Og så hadde dere et nytt tilsyn etter vinterens brudd, og fant noen av de samme avvikene på nytt?

— Ja, og det er sjelden vi har to tilsyn så tett på hverandre. Vi var litt overrasket over at vi fremdeles fant noen av de samme avvikene.

- Tar Hafslund sikkerheten i ledningen på alvor?

— Jeg har inntrykk av at de gjør det nå. Vi har hatt oppfølgende møte med selskapet som har tatt vår rapport med krav til oppfølging, til etterretning. Vi har satt klare krav, og de har frist til 1. september. Etterleves ikke dette, kan vi fastsette tvangsmulkt for å tvinge gjennom tiltak. Vi regner ikke med at det blir nødvendig, sier Gjengstø.

Ingen kommentar

Jon Birger Berntsen, leder for Beredskapsetaten i Oslo kommune, sier han var helt ukjent med rapporten om svakheter ved fjernvarmeledningen inntil Osloby fortalte ham om den.

— Jeg føler ikke at jeg bør kjenne til slike detaljer, og ønsker ikke å kommentere rapporten, sier Berntsen.

— Detaljer...?

— Fjernvarmeledningen er selvfølgelig ingen detalj, den er svært viktig for Oslo, men jeg kan ikke kommenter alle tekniske ting rundt den.

Les også

  1. Fjernvarmeledningen blir bystyre-tema

  2. - Vil følge Hafslund tett

  3. Hafslund får kraftig kritikk fra NVE etter fjernvarmebruddet