Oslo

90 prosent av hettemåkene i Oslo er blitt borte de siste 30 årene

Årets telling viser at sjøfuglbestanden i Indre Oslofjord stadig krymper. Det er dårlig nytt for andre fugler.

Geir Sverre Andersen har fulgt med på sjøfuglbestanden i 40 år. Foto: Monica Strømdahl

  • Heidi Anne Johnsen

Det blir stadig lenger mellom gråmåke og sildemåke, og hettemåken i ferd med å forsvinne helt. Det viser resultatene fra årets sjøfugltelling.

Hettemåke Foto: Monica Strømdahl

— Tendensen er klar. Antallet sjøfugl totalt går nedover, sier Geir Sverre Andersen i Norsk ornitologisk forening (NOF), avdeling Oslo og Akershus. I 40 år har han talt sjøfugl på oppdrag fra Fylkesmannen, sammen med Morgen Bergan.De to ornitologene tøffer annethvert år rundt i Indre Oslofjord og registrerer antallet hekkende sjøfugler. Mellom 15. april og 15. juli er det forbudt å gå i land på mange holmer og skjær.

— Mange er ikke klar over forbudet, og går i land. Det kan bli fatalt, for fugleungene stekes i løpet av en halv time i sommersolen hvis foreldrene forlater redet, sier Andersen.

Antallet hettemåker har stupt de sist 30 årene.

I 1987 hekket 14.000 hettemåkepar i Oslofjorden. Nå er bare 10 prosent igjen.

To unge gråmåker slåss om smulene. Foto: Monica Strømdahl

— Vi vet ikke hva nedgangen skyldes. Men det er en tendens vi ser i andre land i Europa også, så det handler ikke om lokale forhold, sier han.I dag finnes den største bestanden i Osloområdet i innlandet, ved Østensjøvannet. Og selv om mange ikke vil savne måkene nevneverdig, påvirker nedgangen i måkebestanden også andre fuglearter.

Det gjelder for eksempel tjelden. Den hekker gjerne midt inne i tette kolonier av hettemåker, som gir god beskyttelse. Bunnoteringer meldes også for fiskemåke og terner.

Måkene er renovasjonsarbeidere

Mange mener at måkene er blitt for urbane. Men måkene velger maten der den er lettest å finne – og det er gjerne inne i byen. De hekker ute på øyene, der det ikke er rev og hunder, men trekker gjerne inn i urbane strøk for å spise. Dietten til måkene består nemlig i stor grad av matavfall og søppel.

Hettemåken begynner å få vinterdrakt. De fleste hettemåkene er trekkfugler, og reiser sydover til vinteren. Foto: Monica Strømdahl

— Uten måker ville det vært mer rotter. Vi ser at gråmåkene gulper opp både wienerpølser, kokte reker og rotter når vi ringmerker dem, sier Andersen.Men også gråmåkebestanden er halvert i løpet av de siste 15 årene, og en av årsakene er at de åpne søppeldyngene er borte.

Renere vann gagner ærfuglen og knoppsvanen

Men noen arter er i sterk fremgang, som ærfuglbestanden. 882 par hekker i år, mot 670 for to år siden.

— Det skyldes at vannkvaliteten i Oslofjorden er blitt bedre siden 1980-tallet, da renseanlegget VEAS kom på plass, sier Andersen.

Ærfuglen lever blant annet av blåskjell. Når vannet er rent, trives blåskjell og fuglene finner lettere mat.

God vannkvalitet har også lokket knoppsvanen. Ålegress, som svanene spiser, har gjenvunnet gruntvannsområdene, og i år hekket 13 par.

Mye har endret seg siden tellingene startet i 1974. Og bestandene svinger mye.

— Men utrolig nok: På begynnelsen av 1900-tallet tror vi ikke at noen sjøfugl hekket i Indre Oslofjord i det hele tatt, sier Andersen.