Videregående elever i Oslo får minst bidrag til å bestå – men færre faller fra

Videregående skoler i Oslo gir elevene dårligst hjelp til å fullføre, viser en oversikt. Men færre faller fra, påpeker byråd Inga Marte Thorkildsen (SV).

Elvebakken videregående skole. Videregående skoler i Oslo gjør minst for å bidra til at elevene består, viser Utdanningsetatens ferske skolebidragsundersøkelse.

Både studieforberedende og yrkesfaglige utdanningsprogram i Oslo kommer dårligst ut når det gjelder å bidra til at elevene fullfører og består, viser skolebidragsindikatorene.

For studieforberedende utdanningsprogram ligger Oslo-skolene 1,8 prosentpoeng under landsgjennomsnittet, noe som er likt som i fjor.

For yrkesfaglige utdanningsprogram har situasjonen bedret seg. I år ligger skolene 4,1 prosentpoeng under landsgjennomsnittet, mot 5,7 prosentpoeng under i fjor.

Venstre krever endring

Dette har fått leder i Venstres bystyregruppe i Oslo, Hallstein Bjercke, til å reagere.

– Tradisjonelt har Oslo gjort det godt på målinger av skolebidraget, særlig i grunnskolen, sier Bjercke i en epost til NTB.

– At vi lå enda lavere på akkurat denne indikatoren i fjor hjelper lite, legger han til.

Bjercke har også kommet med en klar oppfordring til leder for Oslo-skolen, byråd Inga Marte Thorkildsen (SV), om å snu utviklingen.

– Dette må vi ta tak i raskt, og jeg forventer at byråden gjør alt hun kan for å snu denne negative trenden, sier han til Dagbladet.

Flere fullfører

Thorkildsen selv understreker likevel at bildet er sammensatt, og at bidragsindikatorene er omdiskutert.

– Stadig flere fullfører og består videregående skole, sier hun i en epost til NTB.

Og tall fra Statistisk sentralbyrå viser at 79,4 prosent av videregående elever i Oslo i 2019 fullførte utdanningen innen 5 eller 6 år. Dette er over landsgjennomsnittet på 78,1 prosent.

Byrådssekretær for Inga Marte Thorkildsen, Tarjei Helland, understreker også at skolebidragsindikatorene for om elevene fullfører og består, ikke sier noe om hvor mange elever som faktisk faller fra i skolen.

– Karakterer og gjennomføring har økt, og flere av resultatene er høyere enn noen gang, sier Helland til NTB.

– Tallene alene forteller ikke alt, legger han til.

Karakterrekord i Oslo

Også Thorkildsen trekker fram at skolene i Oslo gjør det bra på flere målinger.

– På en rekke andre parametere har Oslo-skolen en framgang. For eksempel er karakterene fra grunnskolen i Oslo nå rekordhøye, sier byråden.

Blant annet viser tall fra SSB at elever ved grunnskolene i Oslo som gikk ut av tiendeklasse i vår, hadde de høyeste standpunktkarakterene i landet. I snitt fikk Oslo-elevene 44,9 grunnskolepoeng, mot landsgjennomsnittet på 43,2 grunnskolepoeng.

Mindre forskjeller

Samtidig viser årets skolebidragsindikatorer at forskjellene mellom fylkene nå er mindre enn i tidligere år. Årsaken knyttes delvis til fylkessammenslåing, men mest til at det er mindre forskjeller mellom skolene.

For utenom Oslo viser den også at de videregående skolene i Innlandet fylke bidrar mest til at elever i utdanningsforberedende utdanningsprogram består. Skolene havner 2,1 prosentpoeng over landsgjennomsnittet.

For yrkesfaglige utdanningsprogram havner skolene i Viken på topp, med 2 prosentpoeng over landsgjennomsnittet.

– Til tross for den krevende situasjonen ansatte og elever var igjennom våren 2020, er det mange videregående skoler som har vært flinke til å bidra til å få elever til å fullføre og bestå, sier kunnskapsminister Guri Melby (V) i en pressemelding.