Oslo

Fire av ti Oslo-lærere svarer at klasser eller trinn på egen skole ikke får nødvendig hjelp når elever utagerer

Fire av ti Oslo-lærere svarer at klasser eller trinn på egen skole ikke får nødvendig hjelp når elever utagerer. – De som sitter på toppen, snakker om forebygging også når det handler om akutte situasjoner, sier Jorunn Folkvord i Utdanningsforbundet.

Episoder med vold og trusler handler om barn i krise, sier Jorunn Folkvord, tillitsvalgt i Utdanningsforbundet. Foto: Dan P. Neegaard

  • Marianne Stensland
    Journalist

– Sinnet hans var alltid rettet mot voksne. Det er å foretrekke. Men andre barn kunne komme i skuddlinjen, sier Jorunn Folkvord, tillitsvalgt i Utdanningsforbundet i Oslo.

Hun forsøker å beskrive én av elevene hun har møtt gjennom mange år som lærer.

Les hele saken med abonnement